NAL-kurs
07. oktober 2020

Grunnkurs Plan og bygningsrett del 2, regulering - opptak

Digitalt
-
Medlem
1800 kr
Studentmedlem
125 kr
Ikke-medlem
2350 kr

Reguleringsplanen er et av de viktigste verktøy arkitekter har for å forme omgivelsene og påvirke samfunnsutviklingen. På dette kurset lærer du om hvordan dette verktøyet er bygget opp hvordan det kan brukes for å skape rammer for god arkitektur.

Å utarbeide reguleringsplan er en forutsetning for å bygge noe i landet vårt - og innholdet i den har avgjørende betydning for hva og hvordan det kan bygges. Reguleringsplanen er dermed en vesentlig premiss for hvilke arkitektoniske kvaliteter som kan skapes.

I plan og bygningsloven er det krav om reguleringsplan i forbindelse med alle "større byggetiltak" og for tiltak som "kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn" (PBL § 12-1.Reguleringsplan, 3. ledd). Prosess og innhold knyttet til regulering er også styrt av PBL. Det gjelder både arealkategorier som kan brukes i plankartet, og hvilke bestemmelser som kan benyttes. Kravene til prosessen med oppstartsmøte, varsling, høring og vedtak m.m. må gjennomføres på riktig måte for at planen skal bli rettslig bindende.

Godt forberedt er halvt fullendt. Godt samarbeid i de innledende faser mellom ulike parter, oppdragsgiver, kommunen og andre konsulenter er avgjørende for et godt resultat. Grunnlaget for et godt samarbeid er kunnskap og forståelse for hva som kreves av prosess og innhold når planen skal utarbeides.

Kurset tar for seg detaljreguleringsplanen i tillegg til hvordan ulike plantyper virker sammen og hvordan en kan avgjøre hvilken plantype som passer best til ulike byggeoppgaver. Gjennom forelesninger og eksempler lærer du om oppgaveforståelse, planprosess, og om utforming av plandokumenter.

Velkommen til et matnyttig kurs om hvordan man helt konkret bør gå fram for å lage gode reguleringsplaner.

Hovedforedragsholder: Gunnar Ridderström

Målgruppe: Kurset egner seg både for nybegynnere og mer erfarne og er spesielt utviklet for arkitekter som må utarbeide reguleringsplaner i forbindelse med byggeprosjekter. Kurset kan også passe for landskapsarkitekter, ingeniører, kommunale planleggere og andre interesserte.

Kurset er utviklet i samarbeid med Gunnar Ridderström ved Institutt for by- og regionaplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

For medlemmer av NAL gjelder: Nyutdannede (2019 eller senere) og de som i samme tidsrom har startet enkeltmannsforetak eller lite kontor får 50% prisreduksjon på kurset. Ordinær pris kommer opp ved påmelding, bruk kommentarfeltet. Foretraksnummer oppgis.
For alle gjelder: Tar man dette kurset og Grunnkurs i PBL 1: Byggesak kr. 1000 i avslag. Dette trekkes fra på kurs 2.
Man kan kun få en av rabattene.
Wildcard og studentmedlemmer er unntatt.

OM NETTKURSET REGULERINGSPLAN
Nettkurset "Grunnkurs i PBL del 2: Reguleringsplan" er et opptak av kurset som ble holdt 7. oktober 2020 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Det opprinnelige kurset var delt i to hvorav andre del var workshop. Opptakene inneholder kun første del. Total spilletid er anslagsvis 2,5 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig.. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM:


0900 – 0915 
Introduksjon: Reguleringsplanen som arkitektonisk og juridisk verktøy


Ca 30 minutter
Reguleringsplanen juridiske virkemidler
Arealformål, bestemmelser og planbeskrivelse

Ca 45 minutter
Reguleringsplanprosessen
Krav og føringer

Ca 30 minutter
Utforming av reguleringsplaner
Arealformål og bestemmelser

Ca 30 minutter
Eksempler på reguleringsplaner og konsekvenser for arkitektonisk utforming.


 

 

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard. Husk å logge inn før du melder deg på dersom du er NAL-medlem eller tidligere kursdeltaker.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.