Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum–Universitetsmuseet.

NAL ber Statsbygg revurdere konkurranseform i Tromsø

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 18.04.2018
I går, tirsdag 17. april 2018, tok NAL kontakt med toppledelsen i Statsbygg og ba de om å trekke anbudskonkurransen om nye Tromsø Museum. NAL mener at prosjektet bør relanseres som en internasjonal plan og designkonkurranse.

Både NAL og NAF (Nord-Norges arkitektforening) har kritisert konkurranseformen som er valgt. Det har vært et stort engasjement fra flere arkitekter i saken og lokalpressen i Tromsø har publisert en rekke artikler om saken. NAL har tidliigere reagert på konkurranseformen og skrevet om dette.

Les innlegget til Magnus Vågan, leder i Nord-Norges arkitektforening

Les NALs kritikk av konkurranseformen

I eposten fra NAL til Statsbygg står det følgende:

"Norske arkitekters landsforbund (NAL) kan ikke forstå hvordan et så viktig bygg, både for Tromsø og for Norge, ikke har en en åpen plan og designkonkurranse, men  går direkte til en anbudskonkurranse. 
 
Ifølge Statsbyggs egne utsagn i saken henger valget av konkurranseform sammen med en stram fremdriftsplan og et komplisert prosjekt. "Et prosjekt til 1.5 milliarder krever erfaring", uttaler Statsbygg. Det er vi ikke uenige i. Men vi mener også at et bygg til 1.5 milliarder bør bedømmes på løsningsforslag, og ikke på hva et arkitektkontor har arbeidet med de siste tre årene. Stormen konserthus og bibliotek i Bodø, til en kostnad på noe over 1 milliard, ble vunnet av det unge britiske arkitektkontoret DRDH Architects. De kunne ikke nødvendigvis vise til andre prosjekter i samme størrelsesorden de siste tre årene, men prosjektet har likevel blitt en stor suksess og bygget vant sågar Statens byggeskikkspris i 2015. 
 
Ved å holde en plan og designkonkurranse kan en vurdere den arkitektoniske løsningen tidlig i prosjektet og i forkant av at man går videre med det forslagsstillende arkitektkontoret, i motsetning i anbudskonkurransen hvor man velger leverandør ikke på bakgrunn av et løsningsforslag, men tidligere erfaring. Dette medfører en betydelig risiko for hvor vellykket prosjektet blir, og risikoen ligger også i at man er låst til et team før man vet hva de vil foreslå på tomten. Vi mener tvert imot at et offentlig prosjekt i størrelsesorden 1.5 milliard er så viktig at løsningsforslagene bør komme fra fra hele landet og også gjerne internasjonalt, og vi mener at det er kvaliteten på løsningsforslaget som bør føre til at man vinner prosjektet, og ikke at man har tegnet noe annet liknende de siste tre år. 
 
At nye Tromsø Museum er et komplisert prosjekt tviler NAL ikke på, men det var da vitterlig også Operaen og Nasjonalmuseet i Oslo, og disse ble likevel også til gjennom internasjonale arkitektkonkurranser. Se for deg hvordan Operaen hadde blitt om ikke man hadde tenkt nytt og fritt om hvordan et operahus kan være, og Snøhettas løsningsforslag hadde vunnet. Tenk på merverdien Oslo har fått, både for sine borgere og som symbolbygg for byen og landet, gjennom Snøhettas spesifikke løsningsforslag. Hvordan kan Statsbygg frata Tromsø den samme muligheten til å få en fabelaktig merverdi inn i sitt prosjekt, for sin by og landsdel? Hvordan kan skattebetalerne kjenne seg trygge på at de får den beste løsningen, når prosjektet allerede fra starten innskrenker løsningsforslagene?  
 
De unike løsningene, merverdien for by, region og land, arkitekturen som markerer et unikt sted, kommer frem gjennom bred idégenering. Tromsø fortjener intet mindre enn et fabelaktig nytt museum og NAL mener Statsbygg gjør en stor urett gjennom å ikke gjennomføre dette som en åpen plan og designkonkurranse. Tromsø Museum fortjener en bredde av forslag og ideer. Tromsø fortjener det. Norge fortjener det. Vi forstår at arkitektkonkurranse er kostnadsdrivende for Statsbygg, men vi mener dette er en liten kostnad i den den totale summen, og en billig forsikring for å få et fabelaktig prosjekt. 
 
NAL setter stor pris på det samarbeidet vi har med Statsbygg, men i dette tilfellet ser vi oss nødt til å si tydelig fra at dette ikke er en hensiktsmessig måte å utvikle Norges store landemerker. Kvalitet og demokrati, må overgå korte (og urealistiske?) tidsfrister, og kompliserte prosjekter kan ikke være grunnlag til å gå på kompromiss med kvalitetssikring av løsningsforslag. 
 
Vi ber om at Statsbygg trekker anbudskonkurransen og relanserer prosjektet som en internasjonal plan og designkonkurranse.

Alexandria Algard, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL)."

Les også:

https://www.arkitektnytt.no/nyheter/nye-tromso-museum-far-krass-kritikk-for-konkurranseform 

https://www.nrk.no/troms/etterlyser-arkitektkonkurranse-1.14001508