Fra venstre: Henning Fjeldheim, Liv Kari Eskeland, Marit Thyholt og Camilla Moneta (NAL). Foto: Kjetil Husebø, NAL.

NAL i dialog på Stortinget

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 21.02.2018
Camilla Moneta, fagsjef i Norske arkitekters landsforbund (NAL) besøkte Høyre-politikeren Liv Kari Eskeland på Stortinget fredag 16. februar. Eskeland, som sitter i Energi- og miljøkomiteen har selv bakgrunn som arkitekt.

Utgangspunktet for møtet var å få en tettere dialog mellom byggebransjen og staten som bestiller av offentlige byggeprosjekter. Moneta hadde med seg noen av landets beste fagpersoner innen miljø, klima og energi, sjefsrådgiver Marit K. Thyholt og miljørådgiver Henning Fjeldheim fra Skanska, som begge har vært sentrale i Powerhouseprosjekter. Et hovedtema på møtet var hvilke ambisjoner som er mulig for staten, med utgangspunkt i hva byggebransjen allerede har fått til. 

— Vi vil komme i dialog med politikerne og inspirere dem ved å vise til eksempler på prosjekter som har kommet langt med tanke på klima og energi, forteller Camilla Moneta, fagsjef i NAL til Arkitektnytt.

— Det var viktig for meg å invitere med meg rådgivere fra andre fag, fordi jeg ønsker å understreke at tverrfaglighet og samarbeid er helt vesentlig for å kunne bygge gode bygg som møter dagens utfordringer, fremhever Moneta.

— For å få til et byggeprosjekt som har lav miljøbelastning, er det viktig å ha en entydig målsetning som er tydelig forankret. Dette må kombineres med en gjennomføringsmodell som ikke straffer nytenkende løsninger samt tidlig involvering av tverrfaglig kompetanse, fremhever Henning Fjeldheim.

I et debattinnlegg i Dagbladet like før jul kritiserte Moneta staten som bestiller av store, offentlige byggeprosjekt for ikke å ha høye nok miljøambisjoner. Det er spesielt regjeringskvartalet hun mener har for vage målsettinger.  Hun etterlyste politiske ledere som er sitt ansvar bevisst. Eskeland svarte med et debattinnlegg og etter at Moneta tok kontakt fikk hun en invitasjon til Stortinget.

— Statsbygg gjør mye bra, og i flere større byggeprosjekter har de høye ambisjoner på dette feltet, men når vi vet hvor mye påvirkning bygningsmassen har å si for energibruk og utslipp, er det et stort tankekors at Norges viktigste signalbygg, regjeringskvartalet, ikke har dette høyt på agendaen.

Moneta mener likevel at det fortsatt er mulig å strekke seg når det gjelder regjeringskvartalet:

— I konkurranseprogrammet er det tre viktige vurderingspunkter på fagområdet miljø. Ett av disse er potensial for videreutvikling, også ved eventuelle endrede miljøambisjoner. Det er altså ikke for sent å påvirke prosessen. Neste gang regjeringskvartalet presenteres forventer vi at de snakker om miljø, energi og klima som like viktig som andre aspekter, påpeker Moneta.

Les mer på arkitektnytt.no

Les også Regjeringens tapte muligheter

Les også Regjeringa sine miljø-og klima ambisjonar for eigne bygg og anlegg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fra venstre: Henning Fjeldheim og Marit Thyholt fra Skanska og Powerhouseprosjekter, Liv Kari Eskeland (H) og Camilla Moneta (NAL). Foto: Kjetil Husebø, NAL.