Flere søkemuligheter

Akerselva miljøpark

  Sist oppdatert 03.11.2011

Tilrettelegging av tur- og parkområder, bevaring av kulturminner og rensing av elv

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2004

Akerselva Miljøpark er kjennetegnet av møtet mellom byen, kulturminnene og elveparken med stor variasjon i utformingen. Den veksler mellom å ha en naturlik karakter til å ligge som en kanal mellom støpte forstøtningsmurer. Akerselva er ca. 8 km lang med en fallhøyde på 150 meter og en rekke naturlige og menneskelagde fosser og vannfall. Den renner fra bymarka og byens drikkevann - Maridalsvannet, gjennom byen og ut i fjorden ved Bjørvika. 

Kulturminnene langs elva viser viktig norsk arbeider- og industrihistorie tre hundreår tilbake i tid. En blanding av nye og gamle, verneverdige byggninger tas i bruk som lokaler for nåtidens bedrifter. Nye kontorer, butikker, kafeer og restauranter etablerer seg og gjør vandringen langs Akerselva til en variert og spennende opplevelse i samspillet mellom by og natur.

En tiltaksplan for Akerselva Miljøparks er laget der formålet er å videreutvikle parken til bedre å møte stadig mer intens bruk, renere vann i elva og ulike aktiviteter i elvas ulike deler. Samlet er det 27 enkeltprosjekter av ulik størrelse og karakter.

Tiltaksplanen deler Akerselva opp i delområder som opparbeides differensiert. Planen omfatter strekningen fra nederst på Vaterland opp til Nydalen. Den tar for seg overordnete prinsipper for differensiert opparbeidelse av gangvei, vegetasjon og forbygninger, dessuten plassering av benkeplasser, forbygninger og dammer i elva og ulike forslag til opparbeidelse av små aktivitetsparker innenfor det store parkdraget.

Etter at kommunen overtok Nedre Foss ved Akerselva, er planleggingen i gang for å skape området om til en spennende park.Høsten 2008 ble det utlyst en arkitektkonkurranse hvor det ble kåret en 2.plass som  skal bearbeides videre. Når Nedre Foss blir ferdig som grøntområde, er dette siste brikke i kommunens mål om sammenhengende park langs Akerselva. Når Nedre Foss blir ferdig som grøntområde, er dette siste brikke i kommunens mål om sammenhengende park langs Akerselva.

akerselva - grønne

Skogsområdene langs Akerselva danner et av de største grønne områdene innenfor byggesonen i Oslo. Disse områdene har stor beydning for miljøet i byen. Skogenbidrar til å rense lufta, regulere temperaturen og dempe vinden. Elvevegetasjonen er flom og erosjonsforbyggende, og et leveområde for dyr, planter og mikroorganismer som ikke kan leve andre steder.

akerselva - sosiale

Tiltaksplanen deler Akerselva opp i delområder som opparbeides differensiert. Planen omfatter strekningen fra nederst på Vaterland opp til Nydalen. Den tar for seg overordnete prinsipper for differensiert opparbeidelse av gangvei, vegetasjon og forbygninger, dessuten plassering av benkeplasser, forbygninger og dammer i elva og ulike forslag til opparbeidelse av små aktivitetsparker innenfor det store parkdraget.


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Akerselva, Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2004
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Oslo kommune
Prosjektledelse (PL): In`by AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Byøkologisk guide for Oslo, NAL/NABU, 2003
Fuglelivet langs Akerselva, Friluftsetaten, Oslo kom, 2002
Turguide til Akerselva, Friluftsetaten, Oslo kom, 2001
Kulturminner langs Akerselva, Byantikvaren, 1990

VEDLEGG