Nytt
Publisert 20. november 20
Av: Annicken Vargel

Vil ha tydeligere politisk ansvar

Norske arkitekters landsforbund har i sitt innspill til regjeringens handlingsplan for bærekraft lagt vekt på at arkitektorganisasjonene ønsker en egen stortingskomité for bygde omgivelser.

Publisert 20.11.2020
Av: Annicken Vargel
Camilla Moneta, fagsjef i NAL Foto: Tommy Ellingsen
Camilla Moneta, fagsjef i NAL Foto: Tommy Ellingsen

I et innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene foreslår NAL at de bygde omgivelser formaliseres som et eget, overordnet politisk saksområde med egen stortingskomite. Dette forslaget er noe alle arkitektorganisasjonene er blitt enige om gjennom arbeidet med en felles politisk plattform.

NAL tror at et tydelig og helhetlig politisk ansvar for den samlede fysiske planleggingen gjennom en egen fagkomite på Stortinget, vil samle politiske prioriteringer og sikre en større positiv samfunnseffekt av det som planlegges og bygges. En samling av dette ansvarsområdet vil være en sentral adresse for effektive politiske innspill, og vil også kunne rette tydelige forventninger til arkitektbransjen.

Den samlede bygg- og anleggsvirksomheten har store utfordringer knyttet til bærekraft, ressursbruk og utslipp, og krever enorme investeringer. NAL mener også at det bør gjøres en offentlig utredning som ser på hvordan system og praksis bedre kan realisere potensialet for verdiskaping og samfunnsnytte i det som planlegges og bygges.

Innspillet, som nylig ble sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, er undertegnet av fagsjef Camilla Moneta (bildet), rådgiver Kai Reaver og president Gisle Løkken.