Nytt
Publisert 23. oktober 20
Av: Annicken Vargel

Vil skape møtested for bærekraft

- Vi vil lage et samlingspunkt for bærekraftig arkitektur, by- og områdeutvikling og drift, sier daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse.

Publisert 23.10.2020
Av: Annicken Vargel
Fra venstre: Anders Nohre-Walldén (leder kommunikasjon og marked i Grønn Byggallianse og prosjektleder for partene), Stein Stoknes (faglig leder i FutureBuilt) Pia Bodahl (fungerende daglig leder i FutureBuilt) Katharina Bramslev (daglig leder i Grønn Byggallianse) Kari Bucher (generalsekretær i Norske arkitekters landsforbund) og Annicken Vargel (kommunikasjonssjef i Norske arkitekters landsforbund).
Fra venstre: Anders Nohre-Walldén (leder kommunikasjon og marked i Grønn Byggallianse og prosjektleder for partene), Stein Stoknes (faglig leder i FutureBuilt) Pia Bodahl (fungerende daglig leder i FutureBuilt) Katharina Bramslev (daglig leder i Grønn Byggallianse) Kari Bucher (generalsekretær i Norske arkitekters landsforbund) og Annicken Vargel (kommunikasjonssjef i Norske arkitekters landsforbund).

Grønn Byggallianse, FutureBuilt og Norske arkitekters landsforbund har ambisjoner om å etablere et bærekrafthus for bygg og eiendom i Oslo. Organisasjonene ønsker tettere samhandling – med hverandre og med bygg- og eiendomssektoren – for å skyte fart i den bærekraftige utviklingen. Nå har partene inngått en intensjonsavtale. 

- NAL skal være i front når arkitektur og samfunn endres i retning av bedre miljøvalg, holdbarhet og bærekraft, og et strategisk samarbeid med de to fremste aktørene i feltet, er derfor både viktig og naturlig, sier Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund.

Målet er at det nye bærekrafthuset skal bli et møtested for alle som er opptatt av bærekraftige bygg, områdeutvikling og arkitektur. I tillegg til å ha organisasjonenes egne kontorplasser her, ønsker de å skape noe som er større enn seg selv.

- Vi tenker at tiden er moden for å ha et slikt samlingssted for fagmiljøer som ivrer for bærekraft i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren, sier Bramslev.

- Og så ønsker vi oss selvsagt et hus å flytte inn i som er bærekraftig i seg selv, sier faglig leder i FutureBuilt Stein Stoknes. 

- Et prosjekt som ved sin lokalisering, arkitektur og program kan være et forbilde på både miljømessig og sosial bærekraft. Aller helst et FutureBuilt prosjekt - eller enda bedre!

De tre organisasjonene begynner nå jakten på egnede lokaler. Frem mot jul vil de jobbe videre med konseptet og kravspesifikasjon, og starter aktiv dialog med eiendomsaktører så fort som mulig.  

FutureBuilt og Norske arkitekters landsforbund holder i dag til i Arkitektenes hus i Josefines gate, et bygg med mye historie.
- Det er ikke utelukket at Josefines gate kan bli alternativ, men da med nødvendige endringer, som tilfredsstiller plassbehov og bærekraftige løsninger. Om det blir aktuelt, vil vi vurdere det på linje med andre alternativer, sier Gisle Løkken.

Anders Nohre-Walldèn, leder for kommunikasjon og marked i Grønn byggallianse, skal lede dette arbeidet på vegne av de tre organisasjonene, og de som ønsker det kan ta kontakt med ham direkte. 

Interessante lokaler bør:

• ligge sentralt i Oslo, med nærhet til Oslo S eller Nationaltheatret
• være et forbilde innen miljømessig og sosial bærekraft
• ha gode møterom og konferansefasiliteter
• ha utadvendt virksomhet i 1. etasje
• ha mulighet for utstilling av prosjekter og innovative løsninger
• tilby kontorarealer for andre selskaper og innovasjonsmiljøer som jobber innen bærekraftige bygg og byutvikling

Kontaktperson media og prospekter:
Anders Nohre-Walldèn
andersnohrewallden@byggalliansen.no
Tlf.: 932 34 955

Grønn byggallianse er en ideell organisasjon og medlemsforening for virksomheter og organisasjoner innen bygg, eiendom og anlegg. Vi jobber for at bærekraft skal bli en selvfølge i bygg- og eiendomssektoren. Grønn byggallianse har 300 medlemmer fra hele sektoren og er landsdekkende. 

FutureBuilt er Osloregionens utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. 

Norske arkitekters landsforbund er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. Vi arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser, og samarbeider med en rekke offentlige og private institusjoner for å bedre rammebetingelsene for arkitektur.