I media
Publisert 01. desember 21
Av: Annicken Vargel

Arkitekturopprørets grøss og heder

– Diskusjonene Arkitekturopprøret har skapt, bekrefter hvor viktig våre bygde omgivelser er, skriver Adnan Harambasic i en kronikk publisert i Arkitektnytt og Dagsavisen, i forbindelse med utdelingen av Grøss-medaljen.

Publisert 01.12.2021
Av: Annicken Vargel
Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund Foto: NAL
Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund Foto: NAL

Det er imponerende at Arkitekturopprøret har klart å skape et så stort engasjement om arkitektur, noe vi arkitekter må innrømme at vi ikke har klart på egen hånd. Arkitektstanden må tåle at arkitektur diskuteres utenfor våre alminnelige profesjonelle rammer og rom, og vi må tørre å ta del i denne diskusjonen.

Arkitekturopprøret har nå arrangert en avstemming om årets nybygg, både det styggeste og det vakreste. Avstemningen ble avsluttet i går og prisutdelingen skjer onsdag kveld.

På tross av ulikt utgangspunkt og noen motsetninger, så mener jeg at mange av arkitekturopprørets mål er også noe vi arkitekter kan være enig i. Så spørsmålet er: Bør vi heller jobbe sammen enn å betrakte hverandre som motstandere?