NAL mener
Publisert 15. september 21
Av: Annicken Vargel

Hva er en god bolig?

Torsdag 16. september lanseres rapporten «Gode boliger for alle», som Norske arkitekters landsforbund har utarbeidet i samarbeid med Huseiernes landsforbund og Norsk eiendom.

Publisert 15.09.2021
Av: Annicken Vargel
Lanserer felles rapport. Fra venstre: Kari Bucher (generalsekretær Norske arkitekters landsforbund), Morten Meyer (generalsekretær Huseiernes landsforbund)  og Tone Tellevik Dahl (adm. dir. Norsk eiendom)
Lanserer felles rapport. Fra venstre: Kari Bucher (generalsekretær Norske arkitekters landsforbund), Morten Meyer (generalsekretær Huseiernes landsforbund) og Tone Tellevik Dahl (adm. dir. Norsk eiendom)

En trygg og stabil bosituasjon i et godt nabolag er en av de viktigste rammene i våre liv. Men hva er god bokvalitet? Utgangspunktet for rapporten var å se om eiendomsutviklere, arkitektstanden og beboerne kunne komme til en felles definisjon på hva bokvalitet innebærer.
- Prosjektet «gode boliger for alle» har vært et spennende og tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom huseierne, utbyggere og arkitekter. Bokvalitet er tett forbundet med livskvalitet, og Norske arkitekters landsforbunds har over lengre tid arbeidet med bevisstgjøring overfor politikere, utbyggere og andre premissleverandører, sier generalsekretær Kari Bucher i Norske arkitekters landsforbund.
- Rapporten gir konkrete råd til både politikere, kommuneadministrasjoner, arkitekter, utbyggere, utførende og beboere – om hvordan de alle kan bidra til at boligene som bygges får god kvalitet. Vi håper at dette bidrar til å fortsette den gode tendensen vi ser mange steder, i arbeidet med utvikling av boliger, og steds- og byutvikling, sier Kari Bucher i Norske arkitekters landsforbund.

I forbindelse med lansering av rapporten arrangeres det et digitalt seminar torsdag 16. september kl. 12.00-13.00. Her vil prosjektgruppa diskutere bokvalitetsbegrepet ut fra sine faglige og profesjonelle ståsteder. Deltagere er:
• Carsten Pihl, Huseiernes landsforbund
• Camilla Moneta, fagsjef i Norske Arkitekters landsforbund
• Per Christian Opsahl, generalsekretær i Arkitektenes fagforbund
• Elisabeth Kynbråten, byutviklingssjef i Haugesund kommune/Norsk kommunalteknisk forening
• Kathinka Lien Augustine, prosjektansvarlig i Stor-Oslo eiendom
• Rita Berg Hansen, Rita Berg Hansen i Bonava
• Vidar Fiskum, fagsjef i Norsk eiendom

Seminaret er gratis og åpent for alle, og krever påmelding.