Nytt
Publisert 15. januar 21
Av: Annicken Vargel

Nettside for arkitekturpolitisk plattform

De norske arkitektorganisasjonene har utarbeidet en felles politisk plattform for arkitekturfeltet. - For at vi skal ha påvirkningskraft og få gehør politisk, er det viktig å fokusere på noen felles mål, sier fagsjef Camilla Moneta.

Publisert 15.01.2021
Av: Annicken Vargel
Camilla Moneta, fagsjef i NAL Foto: Tommy Ellingsen
Camilla Moneta, fagsjef i NAL Foto: Tommy Ellingsen

Plattformen består av to overordnede hovedmål og fire fokusområder.
 
Hovedmålene er at:

  1. Bygde omgivelser formaliseres som et eget, overordnet politisk saksområde med en egen stortingskomité.
  2. Det gjøres en offentlig utredning av hvordan målene for og organiseringen av den fysiske planleggingen svarer på samfunnets framtidige forventninger og behov.

I tillegg er arkitektorganisasjonene enige om disse fire områdene for sitt politiske arbeid:

  • Bolig og boområder
  • Offentlige anskaffelser
  • Arealbruk og fortetting