Folk
Publisert 23. februar 21
Av: Børge Sildnes

Eva Storrusten er ny fagrådgiver i NAL

Hun skal jobbe med NALs bærekraftsatsing og et bredt utvalg av prosjekter i fagavdelingen.

Publisert 23.02.2021
Av: Børge Sildnes

- Klima- og naturkrisen er vår tids største utfordring, og vi vet at byggenæringen står for en stor andel av verdens klimagassutslipp og avfall. I tillegg til dette kommer økt arealbruk, som FNs klima- og naturpanel rangerer som den høyeste trusselen for biologisk mangfold. Tiden vi lever i krever at vi som bransje raskt må få ned utslippene og skape mer miljøvennlige omgivelser. Det krever ikke bare god prosjektering i enkeltprosjekter, men et slags paradigmeskifte innenfor vår bransje, der rammene endres. Det som motiverer meg med å arbeide i NAL er muligheten til å være med og heve kompetansen i bransjen, løfte frem gode løsninger, prosjekter og påvirke i riktig retning, sier Eva.

Eva er arkitekt MNAL, utdannet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og University of Manchester. Hun har erfaring fra arkitekturprosjektering i ulike skalaer, sykkelplanlegging fra Oslo kommune og formidling fra Nasjonalmuseet. Hun mottok også DOGA-merket nykommer i 2019.

- I tillegg til klimavennlig arkitektur og urbanisme, er jeg spesielt opptatt av det menneskelige aspektet av arkitekturfaget, med fokus på inkluderende arkitektur og sosial bærekraft, sier NALs nye fagrådgiver.