Folk
Publisert 23. april 21
Av: Børge Sildnes

Ørjan Nyheim i Trondhjems arkitektforening: - På tide å gi seg

I seks år har Ørjan Nyheim vært leder for den nest største av NALs lokalforeninger.

Publisert 23.04.2021
Av: Børge Sildnes
Bilde av Ørjan Nyheim. Foto: Fur arkitekter
Ørjan Nyheim. Foto: Fur arkitekter

Med eget lokale åpner det seg mange nye muligheter for forelesninger, kurs, sosiale arrangement, debattmøter og utstillinger – når smittevern tillater det.

Ørjan Nyheim, leder i Trondhjems arkitektforening

Bare Oslo arkitektforening har flere medlemmer enn Trondhjems arkitektforening (TAF). I november 2019 åpnet de sitt nye faste lokale i Brattørgata 4 i Midtbyen i Trondheim. Med blant annet egen bar skulle det bli et sosialt samlingspunkt for de 320 medlemmene i foreningen, hvor de kunne ta imot og møte andre aktører som engasjerer seg i arkitektur og byutvikling. Det kan det fortsatt bli, men pandemien har naturlig nok utløst pauseknappen.

- Vi har lenge ønsket et lokale som kan koples til identiteten til NAL og lokalforeningen. Det har også vært tidkrevende å hele tiden finne nye steder vi kan møtes. Med eget lokale åpner det seg mange nye muligheter for forelesninger, kurs, sosiale arrangement, debattmøter og utstillinger – når smittevern tillater det, sier Ørjan Nyheim.

Ørjan ble ferdig utdannet arkitekt ved NTNU i 2010. I dag driver han FUR arkitekter sammen med Andreas G. Gjertsen. Der har de primært private oppdragsgivere, men har også gjort prosjekter for blant andre Statsbygg og Statens vegvesen.

Studiestedet sitt har TAF-lederen fortsatt tett kontakt med:

- Vi har et samarbeid med NTNU, og jobber derfor semesterbasert. Vi benytter de samme foreleserne. Da kan de ha innlegg for oss torsdag kveld, mens de fredag snakker for studentene på universitetet. I tillegg til slike inspirasjonskvelder, arrangerer vi også blant annet kurs og befaringer for medlemmene våre.

TAF er fast høringspart for reguleringssaker i Trondheim. Kommunen skal nå opprette en byarkitektstilling og et råd for byarkitektur. Dette er noe Ørjan og foreningen har vært pådrivere for lenge.

- Vi har vært med i en arbeidsgruppe som skal komme med innspill til mandat og stillingsinstruks. TAF skal også være representert i det planlagte byarkitekturrådet, sier han.

En annen sak Ørjan og lokalforeningen har vært sterkt involvert i er campusutviklingen ved NTNU:

- Dette står høyt på diskusjonslista til hele byen. Som byggeprosjekt er det i størrelse sammenliknbart med Regjeringskvartalet. Det har i mange år vært jobbet for en samlokalisering nærmere sentrum, på Gløshaugen i Trondheim. Her er det mange utfordringer knyttet til plass og utnyttelse og kommunale interesser opp mot NTNUs interesser. Vi i TAF planlegger en rekke fagmøter der fremtidens campus skal diskuteres. Det er spesielt planene for vår nye «arkitektskole» ved senteret for kunst, arkitektur, musikk og design på NTNU som vi kommer til å følge tett i årene fremover.

Om de fagmøtene arrangeres med Ørjan som lokalforeningsleder, er han usikker på.

- Etter seks år er det på tide å gi stafettpinnen til noen andre, så jeg har meldt fra at jeg ikke stiller til gjenvalg, sier den avtroppende lederen i Trondhjems arkitektforening.