Om NAL
Publisert 13. september 21
Av: Annicken Vargel

Representantskapsmøte 2021

Representantskapsmøtet i Norske arkitekters landsforbund avholdes den 24. september.

Publisert 13.09.2021
Av: Annicken Vargel
Fra samlingen i forkant av representantskapsmøtet i 2019 Foto: NAL
Fra samlingen i forkant av representantskapsmøtet i 2019 Foto: NAL

- Årets representantskapsmøte ble utsatt fra juni til september fordi vi ønsket muligheten for å avholde et fysisk møte, og heldigvis kan vi gjøre det nå, sier generalsekretær Kari Bucher.
Representantskapet er forbundets øverste valgte organ, og består av en representant fra hver av organisasjonens 14 lokalforeninger og en studentrepresentant fra hver av de tre arkitekthøgskolene i Norge.
- Selv om vi er blitt godt vant til Teams, og gjennomførte et digitalt representantskapsmøte i fjor, så er det noe annet å kunne sitte i samme rom – spesielt ettersom en god del av lokalforeningene har fått nye ledere, og altså ikke kjenner så godt til hverken de andre representantene, de som sitter i landsstyret eller oss i sekretariatet. Vi gleder oss til å møtes alle sammen, og orientere RS om alle sakene som er under arbeid i NAL, alt fra nye medlemssystemer, politisk arbeid, og strategiarbeid med redaksjonene.

 

Agenda:

 • 01/2021 Valg av ordfører og viseordfører
 • 02/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 03/2021 Valg av to personer til å undertegne protokollen
 • 04/2021 Forretningsorden
 • 05/2021 Landsstyrets orientering
 • 06/2021 NALs årsberetning for 2020
 • 07/2021 Årsberetning med årsregnskap 2020
 • 08/2021 Orientering fra lokalforeningene
 • 09/2021 Årsmelding og regnskap for NALs støttefond
 • 10/2021 Arkitektene Hanssens og Lenchows legat – årsberetning 2020
 • 11/2021 Arkitektene Backer, Poulsen og Sverres legat, årsberetning 2020
 • 12/2021 Kontrollkomiteens årsmelding 2020
 • 13/2021 Valg av revisor
 • 14/2021 Fastsettelse av kontingenten for 2022
 • 15/2021 Valg av landsstyremedlemmer
 • 16/2021 Orientering om strategi for NALs tidsskrifter
 • 17/2021 NALs fagpolitikk
 • 18/2021 NALs vedtekter
 • 19/2021 NALs fond og legater
 • 20/2021 NALs støttefond – Endring av vedtekter
 • 21/2021 Valg av medlemmer i valgkomiteen
 • 22/2021 Valg av nytt medlem til pris og stipendkomiteen i NAL
 • 23/2021 Valg av medlemmer til komiteen for Etikk og tvister
 • 24/2021 Valg av medlemmer til kontrollkomiteen
 • 25/2021 Presidentens rolle og mandat
 • 26/2021 Endring av medlemsgrunnlaget i NAL
 • 27/2021 Lokalforeningsmidler – forslag til økt utbetaling
 • 28/2021 Innkomne saker til representantskapet fra MAF; nye vedtekter fra MAF (B)
 • 29/2021 Innkomne saker til representantskapet fra OAF; vedtektsendring fra OAF (B)
 • 30/2021 Innkomne saker til representantskapet fra OAF; Prosess for Bærekrafthuset og Arkitektenes hus i Josefinesgate
 • 31/2021 Innkomne saker til representantskapet fra TAF; TAF – lokalforeningsmidler 2020
 • 32/2021 Innkomne saker til representantskapet fra BAF; vedtektsendring
 • 33/2021 Representantskapets neste møte