Nytt
Publisert 06. oktober 21
Av: Annicken Vargel

Spørreundersøkelse om klimatilpasning

- Bærekraft er et satsningsområde for NAL, og vi har derfor samarbeidet med Vestlandsforskning i deres prosjekt Norsk klimamonitor, som har som mål å samle inn data om klimatilpasning i alle deler av samfunnet, sier generalsekretær Kari Bucher. 

Publisert 06.10.2021
Av: Annicken Vargel

NAL oppfordrer medlemmer til å delta i denne undersøkelsen som handler om hvordan arkitekter opplever klimatilpasningsarbeidet, kunnskapen og kompetansen i markedet, og hva som er barrierene for å styrke klimatilpasningsarbeidet i samfunnet. 
Undersøkelsen tar 5-10 minutter å gjennomføre.
Svarfrist er 20. oktober.