Kurs og arrangement
Publisert 16. september 21
Av: Annicken Vargel

Tilpasningens kunst

Hvem er dårligst til å formidle? Ofte er det de som er vant med å holde presentasjoner, og derfor tenker at de kan det, sier Josefin Karlsson. 30. september holder hun kurs i retorikk for arkitekter.

Publisert 16.09.2021
Av: Annicken Vargel

Hvorfor viktig for arkitekter å kunne retorikk?
- Fordi vi kommuniserer! Det er en stor del av vårt yrke. Vi kommuniserer selvfølgelig med hverandre som kollegaer, men mest av alt med våre kunder og bestillere – og da er det avgjørende at vi kan argumentere og forklare våre ideer. Språket er limet mellom våre verktøy, sier arkitekt Josefin Karlsson.

Hva mener du med det?
- Som arkitekter tegner vi, vi bygger modeller og vi lager illustrasjoner. Men vi leverer aldri bare en tegning, vi har alltid en forklaring til – vi skriver en tekst eller presenterer vi prosjektet. Vi snakker og diskuterer med våre bestillere. Og hvordan vi uttrykker oss da, er veldig viktig.

Hva er en klassisk feil arkitekter gjør?
- At vi snakker på samme måte med alle. Vi henvender oss til veldig ulike målgrupper, uten å justere hva vi sier. Om vi snakker med bestillere som har innsyn i byggesektoren, så tenker vi at mye er innforstått, men materialet vårt skal kanskje videre til politikere eller andre beslutningstagere som ikke har erfaring med å lese arkitekttegninger.

Retorikk er kunsten å tale, og mange forbinder det kanskje med å overtale.
- Når man sier retorikk, så tenker de aller fleste på at man skal argumentere og overtale – eller at det er noe politikere holder på med, men det handler jo også om å kunne snakke så målgruppen forstår.

En annen feil hun synes mange arkitekter gjør, er å være dårlig forberedt.
- Ofte tenker vi at selve presentasjonen ikke er så viktig, og vi legger ikke tid i å lage en god presentasjon eller å øve på den. Vi kommer ganske uforberedt, har jeg erfart. I tillegg er det ganske mange som sier at dette med presentasjoner ikke er så viktig for dem, at de sjelden holder lange presentasjoner – men jeg mener at det er en presentasjon også når man sitter i et møte og skal fortelle om en teknisk løsning, selv om det bare varer i fem minutter.

Men kan alle bli gode til å presentere?
- Alle kan bli gode - bare man øver.  

Hva kan man oppnå ved å forbedre seg?
- Jeg synes man får en større forståelse, at man tas mer på alvor, blir lyttet mer til og får mer respekt. Dette med å tilpasse seg målgruppen handler blant annet om å finne riktig argument. Man vet jo selv hvor mange presentasjoner man har vært tilstede på og tenkt at dette var ikke bra … og dessverre er det ofte de som gjør mange presentasjoner som tenker at dette kan de allerede.

Mens Josefin Karlsson studerte arkitektur, tok hun et avbrekk med retorikk – og det var dette som senere skulle resultere i en bok om temaet.
- Eksamensarbeidet mitt var om hvordan arkitekter kommuniserte, og da reiste jeg rundt på mange kontorer og intervjuet arkitekter. Da jeg var ferdig så dro jeg rundt igjen, og presenterte arbeidet – og da var det veldig mange som ønsket å lese mer om det jeg hadde funnet ut av, og da oppdaget jeg at det ikke fantes noe litteratur om temaet. Og etter hvert ble det altså en bok av det, sier hun.

Hva kan deltagerne på kurset forvente seg?
- De skal få en forståelse for hvor viktig det er med presentasjoner, og å tilpasse seg til målgruppen. Jeg kommer til å gå ganske nøye gjennom fem steg for hvordan man bygger opp en presentasjon, slik at alle får verktøyene til hvordan de selv kan lage en god presentasjon – og bli så gode som mulig.