Folk
Publisert 27. januar 21
Av: Børge Sildnes

Utfordrende studenttid

Om noen skal lykkes med å danse om arkitektur, blir det kanskje den nye lederen i NAL student, Charlotte Mellbye.

Publisert 27.01.2021
Av: Børge Sildnes
Charlotte Mellbye
Charlotte Mellbye, foto: Martine Bjørnstad

NAL student skal skape en arena der studenter får se hvor mange ulike sider av arkitektfaget og bransjen som finnes utenfor skolen.

Charlotte Mellbye, NAL student

Før hun begynte på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, var Charlotte nemlig med i et dansekompani. Den gang kjente hun ikke til Norske arkitekters landsforbund, men ble tidlig studentmedlem da hun startet på arkitekturstudiene i 2019.

- Jeg ønsket å engasjere meg fagpolitisk. Mange studenter havner fort i skoleboblen og glemmer at det skjer noe utenfor studentverdenen. Det har vært gøy å få delta og lære gjennom NAL student, med engasjerte medstudenter og et ressurssterkt fagmiljø, sier Charlotte.

Første styremøte

Nylig hadde Charlotte sitt første landsstyremøte, som nyvalgt studentrepresentant. Hun representerer nå studentene ved de tre arkitektskolene i Bergen, Oslo og Trondheim. Vervet tok hun over fra BAS-studenten Silje Lockert.

- Da blir min oppgave å bringe videre til studentene hva som skjer i NAL, men også å formidle hva studentene er opptatt av. Eksempler på saker vi har vært spesielt interessert i og ønsker å vektlegge er bærekraft, god byutvikling og ansvarsrett, sier den nye lederen.

Charlotte tror det er mye å vinne på å formidle NAL sitt arbeid allerede ved studiestart.

- Det er en viktig oppgave for oss å fortelle om behovene i bransjen, for som student er ikke dette noe du nødvendigvis ser eller tenker så mye på. NAL student skal skape en arena der studenter får se hvor mange ulike sider av arkitektfaget og bransjen som finnes utenfor skolen. Dagens studenter er jo fremtidens arkitekter, og det er viktig å være engasjert.

Før avstandsregler, kohorter og munnbind, var fysiske treff og arrangementer en viktig ingrediens i hverdagen til NAL student-medlemmene. De hadde befaringer og kontorsafarier, debatter og temakvelder.

- Zoom-treff vekker ikke like stort engasjement, sier Charlotte.

Prisen for pandemien

Undersøkelser fra før 2020 viser at arkitektstudenter scorer lavere enn gjennomsnittsstudenten på psykososial helse. Med dette bakteppet er det viktigste for NAL student nå å jobbe for at studentene føler seg ivaretatt. Charlotte tror at det å være student kan kjennes ekstra vanskelig i pandemitiden.

- Mange er langt vekk fra hjemsted og kjente omgivelser, og mye har kanskje vært nytt denne høsten. Jeg tenker spesielt på de som går førsteåret, med et begrenset sosialt nettverk på studiestedet. Tilbakemeldingene er likevel at de har hatt et godt møte med skolen og studielivet, og at studiestedene har funnet gode løsninger. Likevel savner vi selvfølgelig å snakke på tvers av kull og miljø, sier hun.

Den nye studentrepresentanten er bekymret for at det er de nyutdannede arkitektene som må betale prisen for pandemien, og at de kommer ut i et vanskelig jobbmarked.

- Derfor blir det ekstra viktig for NAL student å vite og vise hva arkitekter trenger og hvordan arkitektrollen formes i tiden fremover, sier Charlotte.