Nytt
Publisert 03. mars 22
Av: Annicken Vargel

Ga innspill til MDG

Oslo arkitektforening og Norske arkitekters landsforbund var i dag i møte med MDG i Oslo, for å gi innspill til arbeidet deres med nytt partiprogram.

Publisert 03.03.2022
Av: Annicken Vargel
Adnan Harambasic, Kari Bucher og Siri Jæger Brudvik etter møtet med MDG. Foto: NAL
Adnan Harambasic, Kari Bucher og Siri Jæger Brudvik etter møtet med MDG. Foto: NAL

- Vi fikk en henvendelse fra MDG i Oslo, som ønsket våre innspill i forbindelse med at de skal utarbeide nytt Osloprogram for mandatperioden 2023-2027. Det var selvfølgelig et tilbud vi ikke kunne takke nei til, sier generalsekretær Kari Bucher i Norske arkitekters landsforbund.

Spørsmålene MDG ønsket innspill på var:
1. Hva må til for å sikre en bærekraftig byutvikling i Oslo (særlig miljømessig bærekraft, men også sosial og økonomisk bærekraft) som kan skje raskt og på god måte?
2. Hvilke utfordringer møter dere når dere jobber med å bidra til denne utviklingen?
3. Hva funker bra i dag og er viktig å bevare?

- Det aller mest miljøvennlige er å bygge mindre nytt og gjenbruke bygningsmasse. Derfor er det veldig viktig å få på plass en incentivordning for gjenbruk og ombruk, sier Siri Jæger Brudvik, leder i Oslo arkitektforening.
- I dag er gjenbruk av materialer og eksisterende bygg mer kostbart og krevende enn å bygge nytt, og det må vi få snudd på, sier hun.

En annen stor utfordring, er at ansvaret for våre bygde omgivelser er spredd i ulike departementer og sektorer.
- Sektorer må samordnes og de må koordinere sin innsats slik at de støtter hverandre i prosessen med grønn omstilling, sier Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund.
- Skal vi lykkes, må vi ha en helhetlig tilnærming. Tysklands nye regjering har fått en egen minister for bolig, byutvikling og bygging og i Danmark har de en Innenriks- og boligminister. Riksrevisjonen peker også på denne manglende koordineringen. De la i dag fram en rapport hvor de definerer samordningen av arbeidet med klimatilpasning mellom nasjonale myndigheter som svak – og kritikkverdig, sier Harambasic.
- Det var veldig konstruktivt å snakke med Sabina Syed og Eivind Trædal i MDG, og vi ønsker å få til en tilsvarende dialog med de andre partiene, sier Kari Bucher.