Om NAL
Publisert 10. juni 22
Av: Gisle Nataas

NAL-medlemmer gjør viktige juryoppgaver

Norske arkitekters landsforbund utpeker medlemmer til juryer i arkitektkonkurranser og arkitekturpriser.

Publisert 10.06.2022
Av: Gisle Nataas
Jurymøte i Storhamarlåven, Domkirkeodden. Foto Gisle Nataas, NAL
Jurymøte i Storhamarlåven, Domkirkeodden. Foto Gisle Nataas, NAL

NAL er svært takknemlige for den jobben som blir gjort i disse juryene, og vi opplever at oppdragsgivere ønsker arkitekter MNAL i disse vervene for å sikre best mulig faglige vurderinger. Konkurransekomiteen som oppnevner jurymedlemmer er satt sammen av representanter for NAL, Arkitektbedriftene, NLA og NIL.

Vi skulle gjerne listet opp og synliggjort alle som har gjort en innsats de siste årene, men nøyer oss her med å nevne de siste NAL-medlemmene som er oppnevnt det siste året.

Prisjuryer
Murverksprisen: Gudrun Molden, HLM arkitektur og Einar Jarmund, Einar Jarmund & CO

Betongtavlen: Ådne Trodahl, Trodahl arkitekter

DOGA-merket for design og arkitektur: Inge Hareide, KIMA arkitektur.

Norsk stålkonstruksjonspris: Thor Olav Solbjør, SAAHA

Betongelementprisen: Mette Røsbekk, Lundhagem

Stavanger kommunes byggeskikkpris: Per Højgaard Nielsen, HLM arkitektur

Konkurransejuryer
Begrenset plan- og designkonkurranse om Innlandet kunsthall: Nicca Gade Christensen, Fabel arkitekter

Begrenset konkurranse om videregående skole med helse- og oppvekstprofil: Tom Forsberg, HUS arkitekter

Åpen plan- og designkonkurranse om Urnes verdensarvsenter: Kjetil Trædal Thorsen, Snøhetta og Sondof Rabbe, Urban Rabbe arkitekter

Parallelloppdrag for Origo Tunga: Erlend Bolstad, Mad arkitekter, Bergen

Pris- og designkonkurranse om Volda svømmehall: Ivar Aamlid, Slyngstad Aamlid arkitekter.

Begrenset arkitektkonkurranse om Nybygg Campus Gjøvik: Espen Rahlff, 3RW arkitekter

Begrenset arkitektkonkurranse om Torp bruk i Fredrikstad: Espen Pedersen, Lund+Slaatto arkitekter.

Begrenset plan- og designkonkurranse om tilbygg og ombygging av Bodø domkirke: Live Gram, Arkitektkontoret Schjelderup & Gram og Sami Rintala, Rintala Eggertsson Architects

Åpen plan- og designkonkurranse for nytt museumsbygg på Domkirkeodden, Hamar: Niels Marius Askim, Askim/Lantto arkitekter og Lisbeth Funck, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurranse om ny «vägbro över Rönne» - Ängelholms kommun, Sverige: Pål Biørnstad, Lund+Slaatto arkitekter

Åpen plan- og designkonkurranse om gang- og sykkelbru over Skjærvagapet, Lillestrøm: Ivar Lunde, L2 Arkitekter

Konkurranse om samlokalisering av samisk videregående skole og samisk nasjonalteater Beaivvas i Kautokeino – totalentreprise med løsningsforslag (evalueringsgruppe): Tone M. Berge, Kaleidoscope Nordic AS.

Begrenset plan- og designkonkurranse om kommunehus og kirke i Klepp kommune: Sverre Svendsen, Ratio arkitekter og Jan Erik Rossow, Vill Mer & Vill arkitektur

Begrenset konkurranse om utvikling av område i Drammen: Fredrik Barth, Vill Mer & Vill arkitektur.

Utvelgelseskomiteer:
Parallelloppdrag mulighetsstudie for Vikeså i Bjerkheim kommune: Erik Sandsmark, Kristiandsand kommune

Begrenset plan- og designkonkurranse om kommunehus og kirke, Klepp kommune: Henriette Salvesen, div.A arkitekter

Begrenset plan- og designkonkurranse om tilbygg og ombygging av Bodø domkirke: Erik Sandsmark, Kristiandsand kommune