NAL mener
Publisert 20. april 22
Av: Annicken Vargel

PBE og revisjon av småhusplanen i Oslo

Det har over en periode på flere år kommet mange henvendelser til Arkitektbedriftene i Norge, Oslo arkitektforening og Norske arkitekters landsforbund fra arkitektkontorer om treg eller uforutsigbar saksbehandling av byggesaker i PBE i Oslo.

Publisert 20.04.2022
Av: Annicken Vargel
Siri Jæger Brudvik (til venstre), leder i Oslo arkitektforening og Kari Bucher, generalsekretær i Norske arkitekters landsforbund.
Siri Jæger Brudvik (til venstre), leder i Oslo arkitektforening og Kari Bucher, generalsekretær i Norske arkitekters landsforbund.

Saken er aktualisert nå med den umiddelbare søknadsstoppen hos PBE, og organisasjonene vil i fellesskap sende ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer om erfaringer med etaten.

— Det er viktig for den videre dialogen med PBE, at vi har god kjennskap til medlemmenes utfordringer og erfaringer, sier Kari Bucher, generalsekretær i Norske arkitekters landsforbund.

— Revidering av småhusplanen i Oslo engasjerer mange i bransjen, og det er en sak vi følger tett nå. I tillegg til spørreundersøkelsen, jobber vi også med vårt høringssvar til planen, som skal være klart innen 30. mai, sier Bucher.

Undersøkelsen gjelder særlig saksbehandlingstider, kommunikasjon og behov for tilleggsdokumentasjon (mangelbrev), da vi har mottatt flest henvendelser om dette.

— Svarene vil gi oss et kvalitativt underlag å ta med oss inn i videre prosess med PBE. Vi planlegger også et møte om revidering av småhusplanen for medlemmene i midten av mai. PBE vil presentere planen i møtet, og etterpå blir det det mulighet for å diskutere. Mer info om møtet kommer snarlig – følg med i nyhetsbrev fra OAF, sier Siri Jæger Brudvik, leder i Oslo arkitektforening.