Om NAL
Publisert 21. juni 22
Av: Børge Sildnes

Vil du være arkitektenes stemme?

Arkitektforbundet søker en faglig sterk arkitekt og dyktig leder til medlemsorganisasjonens fagavdeling.

Publisert 21.06.2022
Av: Børge Sildnes

Vår fagsjef ønsker nye utfordringer, og vi ser etter hennes erstatter.

NALs fagsjef er en del av organisasjonens ledergruppe, er en viktig talsperson, har faglig, økonomisk og administrativt ansvar for en avdeling med 11 engasjerte og dyktige medarbeidere og:

  • er en dyktig leder
  • er faglig sterk
  • er en aktiv debattant
  • er glad i folk
  • har et brennende hjerte for arkitektur
  • har et stort politisk og faglig nettverk og erfaring med politiske prosesser

For spørsmål om stillingen, kontakt generalsekretær Kari Bucher tlf.: 932 17 291 eller president Adnan Harambasic tlf.: 473 56 130.

Fullstendig stillingsbeskrivelse fås ved henvendelse til kommunikasjonssjef Annicken Vargel, annicken@arkitektur.no

Søknad, med tre jobbreferanser og to andre/samarbeidspartnere, sendes til kari.bucher@arkitektur.no

Søknadsfrist: 10. august

Om NAL
Norske arkitekters landsforbund er en fagideell organisasjon som arbeider for arkitektens rammevilkår og synliggjør arkitektur som verdiskaper i samfunnet. I tillegg til politisk arbeid, er vår kjernevirksomhet arkitektkonkurranser, utvikle- og gjennomføre kurs og yte prosjektrådgivning innenfor stedsutvikling. Vi samarbeider med en rekke offentlige og private aktører for å bedre rammebetingelsene for arkitekter og arkitektur.

Vi har cirka 4500 medlemmer fordelt på 14 lokalforeninger. Arkitektforbundets administrasjon har 24 ansatte og holder til i Arkitektenes hus i Josefines gate i Oslo.

Fagavdelingen består av 11 medarbeidere, og ansvarsområdene er blant annet arkitektkonkurranser, kursvirksomhet, stedsutvikling, boligkvalitet og bærekraft. NAL er høringsinstans for myndighetene og vi deltar aktivt i den offentlige debatten om arkitektur og stedsutvikling.