Aktuelt

 • Arkitekturfeltet nedprioritert i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design?

  15.08.2018 # Kunnskap og kompetanse

  Norske arkitekters landsforbund (NAL) har tirsdag 14. august 2018, sendt brev til kulturminister Trine Skei Grande om resolusjon fra NAL vedrørende Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

 • Flere nyheter i høstens kurskalender

  10.08.2018

  Nytt denne høsten er et spesialutviklet kurs om planlegging og helse, en befaring til NTNU Gjøvik og et skrivekurs om estetikk i plan- og byggesaker. Ellers tar vi opp igjen og har videreutviklet kurs om overvannshåndtering, ombruk av eksisterende bygg og detaljering og bygningsfysikk – det siste med tittelen: «De vanskelige detaljene».

 • «Fra stasjon til sted» - ny kurs for Lørenskog

  10.08.2018

  Til parallelloppdraget for utvikling av Lørenskog stasjonsområde kom det inn 25 tilbud, hvorav 14 på nivå A og 11 på nivå B.

 • Parallelloppdrag for Sjøholt sentrum utlyst

  01.08.2018

  Formålet med parallelloppdraget er å gi underlag og kunnskap til utarbeiding av ny områdeplan i Sjøholt sentrum, i Ørskog kommune. I tillegg skal det genereres konseptskisser og ideer som skal inspirere og motivere grunneiere og næringsliv til å satse på Sjøholt.

 • Økokommunen Tingvoll inviterer til parallelloppdrag

  31.07.2018

  Parallelloppdraget skal danne grunnlaget for videre utvikling av kommunesenteret Tingvollvågen som et fortettet, grønt og attraktivt tettsted ved fjorden.

 • Ny arkitektkonkurranse i Bergen sentrum til høsten

  18.07.2018

  Bergen kommune publiserte 5. juli en forhåndsannonsering på Doffin/TED om en kommende begrenset plan og designkonkurranse i Bergen sentrum – helhetlig utforming av byrommene rundt Vågen i Bergen, i anledning regulering og bygging av Bybanens trasé til Åsane. Oppdragsgiver setter også krav Wildcard-arkitekter i teamene som skal velges ut.

 • Kritisk til forslag til endringer i byggesaksforskriften

  29.06.2018

  En samlet bransje (NAL, RIF, AiN, Afag og Tekna) går sterkt ut mot Kommunaldepartementets høringsforslag til ny forskrift om byggeforskrift. KMD sendte i går ut høring på endringer i SAK, den såkalte byggesaksforskriften. Departementet fremstiller det som «mindre endringer og justeringer i reglene for Sentral godkjenning». Foreningene mener det imidlertid er atskillig mer dramatisk – spesielt for prosjekteringsfagene, det vil si de som prosjekterer større bygg og anlegg.

 • Programmet for Arkitekturdagen 2018 er nå klart

  29.06.2018

  Utvalgte nasjonale og internasjonale aktører presenterer refleksjoner basert på globale og lokale prosjekter. Et tverrfaglig panel drøfter konferansens problemstillinger fra scenekantens salong.

 • Stor reportasje om NALs president, Alexandria Algard

  29.06.2018

  – Arkitekturen er et fantastiske virkemiddel i samfunnsutviklingen. La meg gi ett eksempel: Hvordan vi skaper byrom, lager skoler og eldresenter, utformer offentlige institusjoner, kan vi påvirke folkehelsen.

 • Stasjonssida i Kongsvinger utvikles

  29.06.2018

  Evalueringsrapporten fra parallelloppdraget "Utvikling av Stasjonssida i Kongsvinger" (NAK 496) er nå klar. Forslagene viser at det er et stort potensiale for at bydelen kan blomstre selv om hovedtyngden av sentrumshandelen konsentreres på nordsiden.

 • God sommer

  29.06.2018

  NAL ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

 • NAL og Bufdir samarbeider om universell utforming og inkluderende arkitektur

  29.06.2018

  Norske arkitekters landsforbund og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal samarbeide om å bidra til nytenkning og skape økt interesse for universell utforming og sosial bærekraft. Avtalen har et budsjett på nærmere 2,5 millioner kroner fra 2018 til 2021.

 • NAL anbefaler åpen arkitektkonkurranse for nytt samisk symbolbygg

  28.06.2018

  Staten har nylig bevilget penger til nybygg for Samisk teater og videregående skole i Kautokeino. Statsbygg har fått i oppdrag av regjeringen å planlegge samlokaliseringen.

 • Juryoppnevning Fornebubanen

  27.06.2018

  NALs Konkurransekomite har oppnevnt sivilarkitekt MNAL Reiulf Ramstad som juryrepresentant i konkurransen om nye Fornebubanen.

 • LCLA og Manthey Kula skal utforme Norges paviljong i Frankfurt

  26.06.2018

  I 2019 er Norge gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt. Som gjesteland skal Norge blant annet presentere seg med en innendørs paviljong på 2300 m2. I januar inviterte NORLA, i samarbeid med DOGA og NAL, til åpen plan- og designkonkurranse for utforming av paviljongen. 66 forslag ble godkjent til videre juryering. På et arrangement hos DOGA i dag, 26. juni, ble vinneren av konkurransen offentliggjort.

 • Nytorget - 3 team prekvalifisert

  25.06.2018

  Tre team har blitt valgt ut til å komme med utkast til utformingen av Nytorget i Stavanger.

 • Vellykket representantskapsmøte 2018

  22.06.2018

  Det årlige, ordinære RS-møtet ble avholdt i Arkitektenes Hus, Oslo torsdag 14. og fredag 15. juni 2018. Møtet torsdag var uformelt, og tilrettelagt for gjennomgang og diskusjon av sakene som ble besluttet fredag. Sakslisten var lang og inneholdt mange saker som staker ut kursen for NAL fremover.

 • Delt 2. premie til Wildcard Holt O´Brien i den åpne idékonkurransen om Huntonstranda i Gjøvik

  19.06.2018

  To utkast ble tildelt 2. premie. Det ene var forfattet av Oslo-baserte Holt O´Brien i samarbeid med italienske De Gayardon Bureau. Holt O´Brien er ett av de 75 kontorene på Wildcardlisten på arkitektur.no, der alle partnere er under 40 år.

 • Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 - Prisseremoni 26.juni

  19.06.2018

  NORLA og DOGA inviterer til offentliggjøring av konkurranseresultat og prisseremoni tirsdag 26. juni kl. 10.00.

 • Huntonstranda - Vinner, premierte og hederlig omtalte + juryens rapport

  18.06.2018

  Det danske kontoret URBAN POWER vant den åpne idekonkurransen om Huntonstranda i Gjøvik.