Aktuelt

 • NAL reagerer på konkurranse om Lærdal kulturhus

  04.02.2020

  Norske arkitekters landsforbund reagerer på flere punkter i Doffinutlysningen av arkitektkonkurranse om Lærdal kulturhus, hvor eksisterende bygningsmasse skal videreutvikles til en turistattraksjon og opplevelses- og formidlingssenter med utgangspunkt i den atlantiske villaksen. Konkurransen er utlyst av eiendomsselskapet Øyraplassen 14 AS.

 • Spørreundersøkelse om arkitekters holdninger til universell utforming i TEK17 og inkluderende arkitektur

  03.02.2020

  NAL har laget og gjennomført en spørreundersøkelse med hensikt å belyse arkitekters holdninger til universell utforming og inkluderende arkitektur. Her er resultatet.

 • 100 arkitekter vil tegne Sentrum brannstasjon

  30.01.2020

  Da fristen for å levere tilbud på Sentrum brannstasjon i hovedstaden gikk ut, var det kommet inn overveldende 100 tilbud. Brannstasjonen skal ligge i Bjørvika, og beliggenheten er nok et kraftig bidrag til den store interessen.

 • Valg av nye styremedlemmer

  28.01.2020

  Det er tid for å velge tre nye styremedlemmer til styret i Norske arkitekters landsforbund og valgkomiteen leter nå etter nye kandidater.

 • Bli ny samarbeidspartner i Brød & miljø, det lengstlevende frokostmøtet om energi og miljø!

  28.01.2020

  Ved årsskiftet gikk Bygg21, som da hadde fullført sitt oppdrag, ut av samarbeidet etter tre år – og vi har rom for å ta inn en eller to nye samarbeidspartnere. Vi legger nå planer for 2020, og en ny samarbeidspartner vil ha mulighet for å være med og påvirke årets program.

 • Ibsenbiblioteket - «Foranderlige perspektiver» og «Trekrone» vant i Skien

  16.01.2020

  «Foranderlige perspektiver» av Schmidt Hammer Lassen Architects, SLA og Rambøll og «Trekrone» av Kengo Kuma & Associates og Mad Arkitekter er kåret til vinnerne av konkurransene. Resultatet ble offentliggjort på temamøte for Skien bystyre den 16. januar 2020. Endelig lokalisering og vinner av Ibsenbiblioteket blir avklart i mars.

 • Parallelloppdrag - Tangen sentrum, Nesodden

  14.01.2020

  Nesodden kommune inviterer konsulentteam innen arkitektur og plan til et honorert parallelloppdrag for å få kreative og realistiske innspill til en helhetlig utvikling av Tangen sentrum til et attraktivt og klimavennlig møtested for hele kommunen.

 • Prøveprosjekt med suksess: fellesvisning av nettkurs

  18.12.2019

  Møre og Romsdal arkitektforening har i likhet med andre lokalforeninger lenge hatt ønske om at NAL skal legge flere kurs til Møre og Romsdal. Det er kostbart og tidkrevende for medlemmer som bor langt utenfor Oslo, å delta på kursene som går i Josefines gate. Dette bestemte MAF-leder Gitte Langlo seg for å gjøre noen med.

 • Arkitema vant Trondheim sentralstasjon

  16.12.2019

  Arkitema Architects sammen med Per Knudsen Arkitekter og COWI vant Bane NOR Eiendom AS og Trøndelag Fylkeskommunes konkurranse om Trondheim sentralstasjon.

 • Fem team er prekvalifisert til å levere mulighetsstudie for bystrand og ny Lungegårdspark i Bergen

  16.12.2019

  I forbindelse med planlegging av bystrand og ny Lungegårdspark er det blitt gjennomført en prekvalifisering av innkomne tilbud i den begrensete plan- og designkonkurransen EØS 018-2019. Innleveringsfristen for å levere tilbud var 8. november 2019. Det var 25 leverandører som leverte søknad om deltagelse i prosjektet, og det var gode kandidater som leverte tilbud. Det kom inn tilbud fra hele Skandinavia, Sverige, Norge og Danmark. Dette viser at det er stor interesse og engasjement for denne type tverrfaglige prosjekter.

 • Ibsenbiblioteket - Utstilling i Stockmanngården på Handelstorget og på nett

  12.12.2019

  De seks innkomne konkurranseforslagene stilles ut i Stockmanngården fra 5. desember 2019 til 5. mars 2020. Konkurranseforslagene er også tilgjengelige på nett på Skien kommunes nettside.

 • OPPTRE - Seks team prekvalifisert

  12.12.2019

  Seks team er prekvalifisert i den begrensede arkitektkonkurransen "OPPTRE arkitektkonkurranse – kostnadseffektiv energioppgradering av småhus i tre".

 • Året som gikk

  11.12.2019 # Fagpolitikk

  NALs president oppsummerer året; hva har vi fått til, og hvilke saker tar vi med oss videre inn i 2020?

 • Trenger vi et arkitekturmuseum – og hva er forventningene?

  09.12.2019 # Kunnskap og kompetanse

  I anledning av at Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design nærmer seg ferdigstillelse og åpning i nye lokaler på Vestbanen, avholder Arkitekturmuseets venner den 26. november et seminar om forventninger til et nytt museum. NAL er utfordret på å ha en mening om vi både trenger et arkitekturmuseum og hvordan vi i så fall mener at det skulle være, dersom det skulle lages i dag.

 • Steinkjer sentrum skal utvikles videre

  04.12.2019

  Det skal utarbeides en ny kommunedelplan for sentrum og kommunen tror at et attraktivt sentrum er avgjørende for utviklinga av Steinkjer som administrasjonsby for Trøndelag. Det er derfor utlyst et parallelloppdrag for sentrumsutvikling. To eller tre arkitektteam skal inviteres til å komme med forslag og ideer, men det kåres ingen vinner.

 • Kjøp nettkurs nå og se når det passer deg

  02.12.2019

  Tilbudet omfatter alle nettkurs fra NAL og gjelder fra og med 4. desember til og med 16. januar. Rabatten vil bli fratrukket på fakturaen. Kurs som avholdes fra januar 2020 og fremover er unntatt.

 • Under og Teglen vinnere av Betongtavlen 2019

  22.11.2019

  To spektakulære betongbygg mottar utmerkelsen Betongtavlen for 2019. Den ene en undervannsrestaurant ved Lindesnes, den andre en kirke i Spikkestad —To flotte prosjekter med unike kvaliteter. Både Under og Teglen er verdige vinnere og vi premierer både "børs og katedral», sier juryleder Vetle Houg om tildelingen.

 • Samtale med NALs nye æresmedlemmer

  20.11.2019

  Tirsdag 3. desember inviterer Norske arkitekters landsforbund til samtale i biblioteket i Josefines gate, med våre tre nye æresmedlemmer; Ellen de Vibe, Anne Grete Hestnes og Rose Marie Steinsvik.

 • Invitasjon til Betongtavlen 2019 og Betongelementprisen 2019

  20.11.2019

  Betongtavlen 2019 deles ut 21. november. Betongelementprisen 2019 deles ut 10. desember.

 • Tips om bærekraftige prosjekter?

  20.11.2019

  2020 blir en bærekraft-årgang i Arkitektur N. Tidsskriftet ønsker derfor tips og innspill til prosjekter.