Aktuelt

 • Et hus til glede og besvær

  07.04.2021

  Arkitektenes hus er et fantastisk hus å komme inn i. Det er noe med å ønske velkommen inn i eget hus, og det er et sant privilegium å besitte en stor villa i Homansbyen. Huset som i sin tid ble kjøpt på dugnad av medlemmene, representerer store verdier, både emosjonelt og økonomisk.

 • Hvordan nå opp i prekvalifiseringer

  07.04.2021

  27. april gir vi arkitekter og byggherrer innsikt i konkurranselovverket og hva som er viktig hvis du skal delta i eller utlyse en arkitektkonkurranse.

 • Europan 16 er lansert

  06.04.2021

  Europan er verdens største idèkonkurranse innen arkitektur, landskap og byutvikling, med 40 konkurranser parallelt i Europa. Fire av dem er i henholdsvis Haugesund, Ringerike, Levanger og Nesodden, hvor yngre utøvere inviteres til å delta i kollektiv ideutvikling om hvordan vi best skal bygge og bo i fremtiden.

 • Arkitekter som planleggere

  31.03.2021 # Fagpolitikk , Kunnskap og kompetanse

  Arkitekter trengs for å bygge samfunnet – ikke bare i begrepets mest bokstavelige betydning, som bygg og fysiske objekter, men i hele spekteret av fysiske, sosiale og miljømessige utfordringer vi må håndtere i fremtiden.

 • - Det skjer mye utenfor byene

  30.03.2021

  NALs nye styremedlem Navid Navid er kommunearkitekt i Meløy i Nordland. Han ser stort potensial for å påvirke arkitekturen i distriktene gjennom dialog med lokalsamfunn og kommunal forvaltning.

 • Faglig fellesskap er viktigst

  29.03.2021

  Mari Oline Giske Stendebakken er nytt styremedlem i Norske arkitekters landsforbund. Hun mener at det aller viktigste for NAL som fagideell organisasjon er videre styrking av det faglige fellesskapet.

 • Nasjonal spørreundersøkelse fra Doga om medvirkning i plan- og byggeprosesser

  16.03.2021

  Bruker- og innbyggermedvirkning er en selvsagt del av god planlegging, men det viser seg ofte krevende i praksis. Design og arkitektur Norge har med hjelp fra Opinion satt i gang en nasjonal undersøkelse blant ulike aktører som er involvert i medvirkningsprosesser i planarbeid.

 • Positiv til boligsosial lov

  15.03.2021

  Et nytt lovforslag tydeliggjør kommunenes ansvar for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Norske arkitekters landsforbund støtter at dette ansvaret blir presisert i lovverket. 

 • Grønne tak kan være mer enn planter

  05.03.2021

  Norske arkitekters landsforbund er meget positive til Oslo kommunes strategi for grønne tak og fasader i byen, men savner at den også kan stimulere til mer utstrakt bruk av solcelleanlegg.

 • Engasjerte styrekandidater søkes

  05.03.2021

  Er du engasjert i arkitektenes vilkår og stilling i byggebransjen? Har du lyst til å bidra til økt synlighet og oppmerksomhet om arkitektur? Valgkomiteen i NAL søker nye kloke hoder som kan være med å påvirke NALs arbeid, enten som styreleder/president eller som styremedlem.

 • Digitalt medlemsmøte 9. mars

  03.03.2021

  Møt arkitektene som vant konkurransen om å tegne nytt verkstedbygg for Follo museum, og få innblikk i juryens vurderinger.

 • NAL Student er her for studentene!

  27.02.2021

  Gjennom Instagramprofilen @anonymearkitektstudenter har det den siste uken kommet anklager om et usunt studentmiljø ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, og andre arkitektskoler. NAL Student ser alvorlig på disse forholdene, og vil alltid arbeide for å støtte studenter og være deres talerør overfor skolene.

 • Ny fagrådgiver i NAL

  23.02.2021

  Eva Storrusten er ansatt som fagrådgiver i Norske arkitekters landsforbund. Hun skal jobbe med NALs bærekraftsatsing og et bredt utvalg av prosjekter i fagavdelingen.

 • NAL er ikke et hus ...

  19.02.2021

  Men vi trenger naturligvis et sted å drive fra som oppfyller alle krav til godt arbeidsmiljø, tilgjengelighet og eksponering. I tillegg skal NAL være et sted å samles for arkitekter fra hele landet, vi skal sitte tett på gode kolleger fra andre arkitektorganisasjoner, og like gjerne andre samarbeidsparter med kunnskaper vi og alle arkitekter har mer bruk for i fremtiden.

 • Ny fagansvarlig for Bylivsenteret

  18.02.2021

  Lise Larstuvold er ny fagansvarlig for Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund. Hun er fagrådgiver innen stedsutvikling og klima, og har over 20 års erfaring som prosjekterende arkitekt og planlegger.

 • Klimavennlige bygg er god investering

  05.02.2021

  - Vi ønsker at våre eiendommer skal ha en mest mulig klimasmart arkitektur, men det må også være lønnsomt, sier Per Ola Ulseth, direktør for prosjektutvikling i Entra. 19. mars er han blant foredragsholderne på årets første Arkitektenes fagdag.

 • Arkitekter med hybris

  02.02.2021

  – Det er veldig mange eksempler gjennom verdenshistorien på at arkitekter opptrer med en viss faglig hybris, sier Gisle Løkken. På kurset «Landskapsforståelse og økologi» skal han snakke om hva arkitekter kan lære av konteksten.

 • Utfordrende studenttid

  27.01.2021

  Om noen skal lykkes med å danse om arkitektur, blir det kanskje den nye lederen i NAL student, Charlotte Mellbye.

 • - Nødvendig med materialstrategier

  25.01.2021

  Hvordan kan vi gjøre mer bevisste og miljøvennlige materialvalg? 10. februar deler blant andre Eivind Selvig i Civitas kunnskap om hvordan vi kan bygge med lavere klimagassutslipp.

 • Oslo-arkitekter vant museumskonkurranse

  21.01.2021

  Teamet Resell+Nicca / Arkitekt Aslak Haanshuus vant den åpne plan- og designkonkurransen om nytt verkstedbygg på Follo museum i Drøbak.