Aktuelt

 • Arkitektkonkurranser, bestillerkompetanse og #handlelokalt

  20.05.2020 # Fagpolitikk

  Det er utfordrende tider for mange arkitekter – og det er høyst usikkert hvordan den økonomiske krisen vil påvirke faget og bransjen de kommende årene.

 • Endringer i Arkitektnytt

  20.05.2020

  Arkitektnytt bruker frem til august alle sine ressurser på arkitektnytt.no, for å kunne gi leserne en raskere og tettere oppfølging i denne unntakstiden.

 • Anker ikke, men oppfordrer til rivestans

  15.05.2020

  Fortidsminneforeningen og Norske Arkitekters Landsforbund anmoder innstendig regjeringen om å sette rivningen av Y-blokka i bero, men påklager ikke kjennelsen i Oslo tingrett.

 • God arkitektur for et bedre samfunn

  13.05.2020

  Arkitektbransjens felles politiske plattform 2020-2021.

 • Felles politisk plattform for arkitekturfeltet

  13.05.2020

  Arkitektorganisasjonene har levert et samlet innspill til de politiske partienes programarbeid fram til stortingsvalget i 2021.

 • Nasjonalt fløtingsmuseum - spørsmål og svar 2020.05.15

  12.05.2020

  Spørsmålene som til nå er kommet inn er besvart og publisert på konkurransens hjemmeside.

 • Nasjonalt fløtingsmuseum - informasjon om juryen

  08.05.2020

  Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Norske landskapsarkitekters forening (NLA) har nå oppnevnt arkitekt MNAL og landskapsarkitenkt MNLA til juryen i konkurransen om Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark.

 • Konkurranse om drift av nytt bærekraftsenter

  29.04.2020

  Kristiansand kommune ønsker gjennom en konkurranse å finne den som er best egnet til å utvikle og drive et regionalt senter for bærekraft og innovasjon i Kristiansand, tuftet på FNs bærekraftsmål.

 • Nasjonalt fløtingsmuseum - spørsmål og svar 2020.04.24

  24.04.2020

  Spørsmålene som til nå er kommet inn er besvart og publisert på konkurransens hjemmeside.

 • Fem team valgt til idekonkurranse om Petersontomten

  24.04.2020

  På grunn av stor respons i prekvalifiseringen, har oppdragsgiver Betongbygg eiendom valgt ut fem team til idekonkurransen om Petersontomten i Sarpsborg.

 • Designsprint med Bopilot

  16.04.2020

  Målet for Bopilot designsprint var å finne gode løsninger for deleboliger, ved hjelp av metoden Design thinking. For å inspirere andre til å bruke alternative metoder, deles all erfaring, resultater og læring fra designsprinten og fra Bopilotprosjektet som helhet.

 • Gratis nettkurs til medlemmer: Byboligen

  07.04.2020

  Fyll på med kunnskap og inspirasjon – og få et mer bevisst forhold til hvordan man best skaper gode byboliger og nabolag, i stadig tettere byer.

 • Tiltak for arkitekt- og byggebransjen

  06.04.2020

  Det er behov for øremerkede bevilgninger til kommunene som gjør dem i stand til å igangsette alle sine planlagte prosjekter, sier Arkitektenes fagforbund, Arkitektbedriftene og Norske arkitekters landsforbund. Planlegging og prosjektering er første fase i bygg- og anleggsnæringen, og stopper det her, stopper raskt hele verdikjeden opp.

 • Nasjonalt fløtingsmuseum - spørsmål og svar 2020.04.03

  03.04.2020

  Spørsmålene som til nå er kommet inn er besvart og publisert på konkurransens hjemmeside. Det er også viktig informasjon om konkurransens innleveringsportal.

 • Koronakrisen: Hva gjør NAL?

  01.04.2020

  Både NAL og bransjen er rammet av koronakrisen, og i NAL arbeider vi nå både med å tilrettelegge medlemsarbeidet vårt for den spesielle situasjonen vi alle er i - og for å opprettholde de leveransene og forpliktelsene vi har.

 • 83 kontorer på Wildcardlisten

  31.03.2020

  Wildcard er unge arkitektkontorer i etablerings- eller oppbyggingsfasen. Det er nå 83 kontorer med i Wildcardlisten, hvor kriteriene er etablering innen de siste åtte årene og at alle partnere er under 40 år.

 • Har du behov for en mentor?

  31.03.2020

  Som en del av NALs Wildcardordning tilbyr 23 erfarne arkitekter å være mentor for Wildcardkontorer. – Vi har en kjempepositiv erfaring med å få mentoring. Alle mentorsesjonene vi har hatt har ført til konkrete endringer, forteller Hallstein Guthu.

 • Har du gitt beskjed om ny adresse?

  30.03.2020

  Hver måned får vi en bunke med tidsskrifter i retur fordi postbudet ikke finner dere.

 • Rettsmøte om Y-blokka

  30.03.2020

  VIDEO: Oslo tingrett vil før påske avgjøre om rivingen av Y-blokka skal stoppes i påvente av rettssak. Se intervju med NALs president og vår advokat.

 • Petersontomten - 45 søknader og informasjon om videre prosess

  26.03.2020

  Det kom inn 45 søknader til prekvalifiseringen om å bli med i «Idekonkurranse for Petersontomten i Sarpsborg». Tre team skal velges ut. Oppdragsgiver er svært fornøyd med responsen og informerer her kort om den videre prosessen i konkurransegjennomføringen sett i lys av koronasituasjonen.