Aktuelt

 • Groschmedaljen 2018 til Jarmund Vigsnæs A/S

  16.03.2018

  Jarmund Vigsnæs A/S, ved de tre MNAL-arkitektene Einar Jarmund, Alessandra Kosberg og Håkon Vigsnæs er tildelt Groschmedaljen 2018.

 • Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 - Innleveringsfrist, jurysekretær og konkurransefunksjonær

  16.03.2018

  Det nærmer seg innleveringsfrist i den åpne plan og designkonkurransen om Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019. Innleveringsfrist er 28.03.2018, kl. 15:00.

 • Parallelloppdrag for nye Elnesvågen sentrum

  15.03.2018

  Fræna kommune inviterer til konkurranse for gjennomføring for tverrfaglige arkitektgrupper for utvikling av nye Elnesvågen sentrum. Teamene skal gi kreative og realistiske innspill til en helhetlig utvikling av nye Elnesvågen sentrum til et attraktivt og klimavennlig møtested for hele kommunen.

 • Hvilket bygg er landets beste?

  14.03.2018

  Meld på din kandidat til Statens pris for byggkvalitet. Statens pris for byggkvalitet er en ny hederspris som skal løfte frem bygninger av høy kvalitet. Prisen etterfølger Statens byggeskikkpris. - Den nye prisen skal løfte fram nye forbildebygninger som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • Byperspektiver er temaet for NLAs fagdag

  12.03.2018

  Bystrategier. Bærekraftige byprosjekter. Den sømløse byen. Dette er tema for NLAs fagdag 2018 som holdes 6. april i Porsgrunn. Medlemmer av NAL og NIL får NLA-pris.

 • Parallelloppdrag for prosjektet "Ibsenbiblioteket" - viktig info om tilbudsfristen

  09.03.2018

  Bare en liten presisering i forhold til innlevering av tilbud i forbindelse med Parallelloppdrag for prosjektet "Ibsenbiblioteket". Tilbydere som sender tilbud med post/bud må sørge for at tilbudet er oppdragsgiver i hende innen fristen. Beregn nok tid til postgang!

 • Teknologi er temaet for NILs fagdag

  09.03.2018

  Ny teknologi. Nye arbeids- og kommunikasjonsformer. Ny interaksjon og nye rom. Nye verktøy. Dette er tema for NILs fagdag 2018 som holdes 7. april i Trondheim. Medlemmer av NAL og NLA får NIL-pris.

 • Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 - Spørsmål og svar

  02.03.2018

  Det kom hele 64 spørsmål innen fristen. Nå er spørsmålene besvart og publisert på konkurransens hjemmeside.

 • NAL er på rett vei

  23.02.2018

  NALs representantskap (RS) har tilbakelagt to vellykkede møtedager i Arkitektenes Hus, helgen 2. og 3. februar 2018. Det ekstraordinære møtet omhandlet i hovedsak strategiske og organisatoriske anbefalinger fra First House, høringsinnspill og styrets anbefalinger. Det ble fattet tydelige og omforente vedtak etter gode diskusjoner i forberedelsesmøtet dagen før, og styret er bedt om å utrede flere punkter frem til det ordinære representantskapsmøtet i juni.

 • Huntonstranda - 29 forslag har kommet inn i den åpne konkurransen!

  22.02.2018

  Det er registrert hele 29 forslag pr. 26.februar 2018.

 • Arkitektene med innspill til ny kulturmelding

  21.02.2018

  Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Arkitekbedriftene i Norge (AiN) har sendt innspill til ny kulturmelding.

 • NAL i dialog på Stortinget

  21.02.2018 # Klima, miljø og energi

  Camilla Moneta, fagsjef i Norske arkitekters landsforbund (NAL) besøkte Høyre-politikeren Liv Kari Eskeland på Stortinget fredag 16. februar. Eskeland, som sitter i Energi- og miljøkomiteen har selv bakgrunn som arkitekt.

 • "Ibsenbiblioteket" – også tilrettelagt for Wildcard

  16.02.2018

  Ett av de tre teamene som skal velges i parallelloppdraget for Ibsenbiblioteket skal være et yngre, nyetablert kontor (Wildcard).

 • Parallelloppdrag for prosjektet "Ibsenbiblioteket"

  16.02.2018

  Skien kommune inviterer til parallelloppdrag for tverrfaglige arkitektgrupper for prosjektet «Ibsenbiblioteket». Ett av de tre teamene som skal velges skal være et yngre, nyetablert kontor (Wildcard).

 • NAL søker redaktør for Arkitektnytt

  16.02.2018

  Vi søker nå etter en faglig engasjert redaktør med stor arkitekturfaglig innsikt og godt overblikk over fagets mange roller i samfunnet, samt ledererfaring. Søkeren må ha svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne, erfaring med journalistikk og redaksjonelt arbeid, samt med personalledelse. Vi ser etter kompetanse som gjør vedkommende i stand til å lede det redaksjonelle arbeidet med entusiasme som kan gi leserne en fortløpende kritisk forståelse av de arkitektfaglige diskusjonene i Norge, men også med et internasjonalt perspektiv.

 • Nye Nittedal sentrum

  13.02.2018

  Nye Nittedal sentrum skal utvikles til et attraktivt og bærekraftig sentrum for hele Nittedal kommune. Kommunen inviterte tre tverrfaglige arkitektgrupper om å komme med forslag til utvikling av Rotnes som nytt sentrum. Les mer i NAK 493.

 • Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 - nye bilder

  13.02.2018

  Bilder av hallen som skal romme Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 er lagt til i konkurransens vedleggsmappe.

 • Wildcard Hesselbrand med paviljong på Stockholm Furniture & Light Fair

  09.02.2018

  Hesselbrand har designet paviljongen Rooms House (Kärnhuset på svensk), et samarbeid med Tidskriften Rum, som stilles ut på årets Stockholm Furniture & Light Fair. Paviljongen er en modell i skala 1:1 av Hesselbrands visjon for fremtidens familiebolig.

 • Digitalt bibliotek

  09.02.2018

  NALs fagbibliotek har ikke bare en stor boksamling, men også en av landets største samlinger av arkitekturtidsskrifter fra hele verden. NAL har i lengre tid jobbet med å digitalisere biblioteket, slik at alle medlemmer skal ha glede av det, uavhengig hvor i landet de måtte befinne seg.

 • Kurset «Utfordringer i komplekse byggesaker» går Norge rundt

  06.02.2018

  16. -21. april sender vi en av våre mest erfarne foredragsholdere på turne i Norge. Kurset "Utfordringer i komplekse byggesaker" er planlagt avholdt i fem norske byer.