Flere søkemuligheter

Alnafossen kontorpark

  Sist oppdatert 03.11.2011

Nytt kontorbygg med energisentral

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2003
  • Arealforbruk: 43 m2/person. Deler av arealene står ubrukt

Brynsengfaret 6 ligger i en bakkeskråning i et tidligere industriområde og samler alle ansatte i Statens Vegvesen, Vegdirektoratet under ett tak.
Etableringen av nybygget har også medført til revitalisering av området forøvrig; med opprusting og åpning av Alnaelva, ny adkomstvei til Brynseng T-banestasjon under den eksisterende T-banebroen og veibro i Østensjøveien.

alna - energi

Bygningsmassen varmes opp og kjøles med jordvarme via et avansert varmepumpeanlegg. En energisentral med varmepumpe henter energi fra 64 vertikale brønner i fjell á 200 meter. Energisentralen eies av et energiselskap som også har ansvar for driften og byggherren kjøper energi fra dette selskapet. Energien benyttes til romoppvarming, kjøling, ettervarming av ventilasjonsluft, beredning av varmt tappevann og snøsmeltingVentilasjonsaggregater er utstyrt med varmegjenvinnere med høy virkningsgrad. Det elektriske anlegget er forenklet for å spare kabler og føringsveier.

alna - vann

All bygningsmasse fra 60-tallet ble fjernet og elven ble åpnet over en strekning på ca. 50 meter som tidligere var overbygget. Dette inkluderte også selve fossen med et fall på ca. fem meter som tidligere verken var synlig eller tilgjengelig for publikum. Grøntdrag ble fornyet og gjort tilgjengelig ved at nybygget ble trukket lengst mulig vekk fra elva, videre er det etablert nye gang- og sykkelveier.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 43 m2/person. Deler av arealene står ubrukt

ENERGI

Energiforbruk: 235 kWh/m2 (beregnet energiforbruk ihht NS 3032). Store internlaster i forbindelse med dataanlegg bidrar høyt energiforbruk
Energikilder: primær energikilde: varmepumpe til fjell, sekundær energikilde: Oljekjel

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 9428 kr/m2 eks.mva

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Brynsengfaret 6, Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2003
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , Landskap og blå-grønn struktur
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg

PROSJEKTTEAM

Hovedentreprenør: BundeBygg AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Byggekunst 02/2004