Flere søkemuligheter

Uformell møteplass med trening og fysisk aktivitet på Ammerud

Publisert av: Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 15.03.2017

Ammerudgymmen har blitt til som et direkte resultat av brukermedvirkningsprosessen Områdeløft Ammerud. I møte med bydelens unge ble det avdekket et stort ønske og behov for uformelle møteplasser særlig tilknyttet trening og fysisk aktivitet. Mange driver med avansert egenvektstrening såkalt “street workout”, og trengte et sted hvor de kunne utfolde seg. De ga samtidig uttrykk for mangel på uformelle møteplasser og arenaer for lek og aktivitet.

Korte fakta

  • Arkitekt: Lala Tøyen AS | Eriksen Skajaa Arkitekter
  • Prosjektperiode: 2012 - 2015
  • Arealforbruk: 520 kvm tredekke, ca 3000 kvm inkl terreng/vei

Prosjektbeskrivelse

På en resttomt langs t-banelinja er det bygget et utendørs treningsanlegg, som samtidig har blitt et uformelt møtested og en lokal arena for lek og kreativitet.

Anlegget ligger langs gang- og sykkelstinettet mellom Alnaelva og Grorud T-banestasjon som stadig flere bruker både for hverdagsreiser, trening og rekreasjon. Ammerudgymmen knytter seg til den fargesprakende Ammerudtunellen, som inneholder et takhengende treningsstativ og en klatrevegg. Sammen med Ammerudtunellen bidrar gymmen til et spennende romforløp i forlengelse av Grorudparken. 

Gymmen består av et 85 m langt, bølgende dekke med treningsapparater, huske, infotårn og scene med tilknyttet amfi i terrenget. Det bølgende dekket innbyr til lek, sykling og opphold. Tredekket er kombinert med flater av gummibark, som gir trygge og sklisikre overflater. Dekkets ytterkant fungerer også som sittebenk, og den sørvendte gressbakken opp mot Ammerud aktivitetssenter er formet som en liten tribune. Bruken av materialer er gjennomført, røff, men samtidig sindig og nøye tilpasset stedet og bruken.

Informasjonstårn i tre er sylinderformet og troner på dekket i avslutningen av anlegget. Denne har en lysbryter som gir brukerne sterkere lys, dersom de skulle ha behov for dette på kveldstid. 

Stedet er i dag mye brukt, og er blant annet et yndet turmål for områdets barnehager på dagtid og andre på ettermiddagen og kvelden. Fra å være et område som opplevdes utrygt og utrivelig av mange, fungerer nå gymmen som en attraksjon langs gangveien og som en naturlig utvidelse av ungdomsklubben. Et sted man kan trene, «henge», se og bli sett, og T-banepassasjerene har blitt publikum når de passerer tett forbi den nye gymmen.

Anlegget er flerfunksjonelt og smart formet innenfor svært begrensede økonomiske rammer, med høy arkitektonisk utforming. Gjennom vellykket medvirkning og involvering av lokale krefter gjennom prosessen, er prosjektet godt forankret, og bidrar til en styrket steds- og byidentitet på Ammerud.

Ammerudgymmen var finalist med hederlig omtale, Oslo bys arkitekturpris 2016.

 

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 520 kvm tredekke, ca 3000 kvm inkl terreng/vei

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Ammerudhellinga 47
Sted/bydel: Ammerud
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2012 - 2015
Status: Ferdigstilt
Funksjon/Bygningstype: Byrom, gater, torg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Oslo kommune, bydel Grorud
Arkitekt: Lala Tøyen AS | Eriksen Skajaa Arkitekter
Rådgivere: ÅF Lighting (Belysning)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/utmerkelser-og-priser/oslo-bys-arkitekturpris/kandidater-oslo-bys-arkitekturpris-2016/ammerudgymmen/

http://eriksenskajaa.no/projects/ammerudbenken

http://lala.no/