Andre databaser

Tekst Pernille Mofjell Sist oppdatert 09.11.2020
Her finner du lenker til forskjellige nyttige databaser - biblioteks- og prosjektdatabaser, byarkiv og baser som lokaliserer tidsskrifter.

Biblioteksdatabaser:
Oria.no– søkeskjema - Universitetenes database (bl.a. AHO, NTNU + Riksantikvaren)
Deichmanske bibliotek – søk i samlingen
Kunstbib – Kunsthistorisk bibliografi
Norart – Norske og nordiske tidsskriftartikler
Sambok – Norsk samkatalog for bøker (Nasjonalbiblioteket)
Samper – Norsk samkatalog for periodika (Nasjonalbiblioteket)

Asta - antikvarisk oppmålingsbase for norske hus. Oppmålingstegninger av gamle norske hus og anlegg finnes, som nevnt, i mange ulike arkiver.  

Norske prosjektdatabaser:
Arkifoto er en billeddatabase over norsk arkitektur - fotografert av Jiri Havran. Det er nå Nasjonalmuseet for arkitektur, kunst og design som har ansvaret for drift av basen. (Basen er for øyeblikket ikke i drift)
Boligprosjekter i Norge (1900-2000) (Basen er ikke i drift)
Byggenytts bildeserier av prosjekter vist i Byggenytt
Byggeprosjekter Byggeindustriens database
NALs prosjektdatabase 
Forbildeprosjekter (Husbanken)


Byarkivenes databaser:
Oslo Byarkiv - Oslo kommune
<oVe> - et oppslagsverk for Bergen Byarkiv


Diverse utenlandske baser

Arkitekturbilleder Dansk arkitektur fra det 20. og 21. århundre laget av Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek

Bibliography of the History of Art (BHA) er den viktigste internasjonale kunstbibliografien. (Gratis online)