Gisle Løkken (Norske arkitekters landsforbund), Ola Fjellheim (Fortidsminneforeningen), Berit Reiss-Andersen (DLA Piper) og Ivar Valter Kristiansen (DLA Piper) på vei inn til rettsmøte i Oslo tingrett den 26. mars i år.

Anker ikke, men oppfordrer til rivestans

  Sist oppdatert 18.05.2020
Fortidsminneforeningen og Norske Arkitekters Landsforbund anmoder innstendig regjeringen om å sette rivningen av Y-blokka i bero, men påklager ikke kjennelsen i Oslo tingrett.

Norske Arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen, med støtte fra Støtteaksjon å bevare Y-blokka og Oslo Arkitektforening, stevnet 12.03.2020 staten for retten. Hovedinnholdet i stevningen er at planen som hjemler riving av Y-blokka er ugyldig. Saksøkerne ba samtidig Oslo tingrett om å stanse rivearbeidene i påvente av rettssaken, ved midlertidig forføyning.

Spørsmålet om forføyning ble behandlet i et rettsmøte Oslo tingrett 26. og 27. mars. Tingrettsdommer Helen Engebrigtsen vurderte at retten ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å stanse rivingen. 

Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen har valgt å ikke påklage denne kjennelsen, fordi en anke ikke vil bli behandlet før det er påført ubotelig skade på Y-blokka. Rettssaken er berammet i Oslo tingrett i august. For at saken skal kunne behandles i sin fulle bredde i retten, og for at rettens avgjørelse skal kunne få praktisk betydning, må staten stanse rivningen av Y-blokka inntil rettssaken er avholdt.

Norske arkitekters landsforbund, Fortidsminneforeningen, Støtteaksjon for å bevare Y-blokka og Oslo arkitektforening anmoder innstendig om at rivingen settes i bero.