Oversiktsbilde av konkurranseområdet Ankerhagen på Hamar - Foto fra konkurranseprogrammet - Idekonkurranse om utvikling av Ankerhagen på Hamar. Foto: Hamar kommune.

Ankerhagen på Hamar: Konkurransedokumenter

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 19.11.2018
All informasjon og nyhetsoppdateringer om konkurransen vil bli formidlet gjennom konkurransens hovedside, mens konkurransens dokumenter ligger i denne artikkelen.

Hamar kommune utlyser en åpen idekonkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere for å utvikle området ved Ankerhagen. Konkurransen blir gjennomført som en åpen Plan- og designkonkurranse.

Konkurransens hovedside er www.arkitektur.no/utvikling-av-ankerhagen-pa-hamar.

Det er deltakernes ansvar å holde seg løpende oppdatert mens konkurransen pågår. Innsendte spørsmål og svar vil bli publisert på konkurransens hjemmeside. Eventuelle endringer, supplerende informasjon eller vedlegg vil bli publisert her på konkurransens hjemmeside. Samtidig vil alle som har meldt sin interesse via Doffin-utlysningen få en varsel ved eventuelle endringer.

Konkurransedokumenter:


Vi minner igjen om at dette er en åpen plan- og designkonkurranse med innleveringsfrist fredag 18. januar 2019 kl.12.00. Oppstartsseminar og befaring er mandag 12. november kl.12.00

Fremdriftsplan for konkurransen:

Milepælene i forbindelse med denne konkurransen er beskrevet under. Vær oppmerksom på at konkurransearrangøren forbeholder seg retten til å endre både milepæler og datoer.

 

  • Kunngjøring av konkurransen: fredag 26. oktober 2018
  • Oppstartsmøte av konkurransen i Hamar: mandag 12. november kl.12.00
  • Frist for spørsmål: fredag 14. desember 2019 kl.12.00
  • Innleveringsfrist: fredag 18. januar 2019 kl.12.00
  • Juryering: uke 4-8
  • Resultat offentliggjøres: mars 2019
    Ankerhagen_Kart

    Oversiktskart av konkurranseområdet Ankerhagen på Hamar - Kartutsnitt fra konkurranseprogrammet - Idekonkurranse om utvikling av Ankerhagen på Hamar/Hamar kommune.