Oversiktsbilde av konkurranseområdet Ankerhagen på Hamar - Foto fra konkurranseprogrammet - Idekonkurranse om utvikling av Ankerhagen på Hamar. Foto: Hamar kommune.

Ankerhagen - Program oppstartsmøte 12.11.2018 klokken kl 12.00

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 07.11.2018
Her er program til konkurransens oppstartsmøte og tomtebefaring mandag 12.11.2018 klokken kl 12.00. Husk påmelding!

Ankerhagen - oppstartsmøte mandag 12.11.2018
Tid: klokken kl 12.00 - 14.00.
Sted: Hamar

12.00 – 12.35              
Tomtebefaring. Oppmøte på konkurransetomten Ankerhagen. Vi møtes i det sørøstlige hjørne av konkurransetomten, i krysset Ringgata/Brennbakkvegen. Se kartutsnitt under. Det vil være mulig å parkere ved tomten.
Hamar kommune v/ prosjektleder Reidar Aas og Arnstein Dale leder tomtebefaringen.

12.35
Avreise fra konkurransetomten til Hamar rådhus.
Hamar kommune ordner transport fra konkurransetomten til Hamar Rådhus om nødvendig. Husk å informer om dette ved påmelding til befaringen.

12.50
Hamar rådhus, Formannskapssalen. Ordfører ønsker velkommen. Prosjektleder Reidar Aas formidler intensjonen med konkurransen

13.00
Konkurranseprogrammet. Hamar kommune v/ Reidar Aas og Arnstein Dale gjennomgår kort konkurranseprogrammet og informerer om konkurransens vedlegg

13.20
Spørsmål og svar. Konkurransefunksjonær Gisle Nataas for NAL tar i mot innkomne spørsmål. Spørsmål vedr oppstartsmøte kan også sendes pr e-post til konkurransefunksjonær Gisle Nataas på  ankerhagen@arkitektur.no  innen torsdag 15. november innen kl 15.00. Svar på alle spørsmål vil bli publisert på konkurransens hjemmeside innen en uke etter denne fristen (22.11.2018):

14.00                  
Slutt

Kartutsnittet viser møtepunkt for tomtebefaring. Bilde er screenshot fra Googlemap.com

Skjermbilde_MøtepunktTomtebefaring

Påmelding
Husk påmelding til befaring med antall deltakere og om du/dere trenger transport fra konkurransetomt til Hamar rådhus. Påmelding gjøres ved å sende e-post til konkurransefunksjonær Gisle Nataas på  ankerhagen@arkitektur.no. Frist for påmelding til oppstartsmøte er fredag 09.11.2018, klokken 12.00.
Deltakelse på befaring er ikke obligatorisk i forhold til deltakelse i konkurransen.


KARTUNDERLAG
Kartunderlaget for konkurransetomten er nå klart. Informasjon om kartunderlaget Sosi-data er delt opp tematisk i enkeltfiler. I tillegg foreligger to sosi-filer med innmålinger (merket FKB46…..) Disse er ikke klippet sammen med opprinnelige sosi-data. I DWG-fila er innmålingene klippet inn.

Screenshot_000_Informasjon om kartunderlag Hamar_06.11