Flere søkemuligheter

Nominert til Arkitekturprisen 2019

  Sist oppdatert 23.08.2019

Ankers hage er et godt eksempel på hvordan man kan jobbe med moderne arkitektur i historiske omgivelser. En eksisterende hjørnegård fra 1905 er møysommelig rehabilitert og nye bygningsvolumer er elegant tilpasset den omkringliggende bebyggelsen og situasjonen. Prosjektet er et eksempel til etterfølgelse. Prosjektet er nominert til Arkitekturprisen 2019 av Drammen Arkitektforening.

Korte fakta

  • Arkitekt: Solli Arkitekter AS
  • Interiørarkitekt: Paulsen og Nilsen
  • Landskapsarkitekt: Solli Arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2017 - 2018
  • Arealforbruk: 2900 kvadratmeter Bruttoareal. Tomteareal 1440m2, BRA bolig 1834 m2

Ankers hage er et boligprosjekt i historiske omgivelser i Drammen i Nedre Storgate på Bragernes. Det er tatt utgangspunkt i eiendommens historiske kvartalsstruktur og frodige sydvestlige hage. Prosjektet er gjennomført bygget med varige materialer og har som intensjon å skape god bokvalitet og et godt bo- og gatemiljø.

Kvartalets nye bygningsvolumer inneholder 19 leiligheter og parkeringskjeller. Prosjektet har to innganger med oppganger på henholdsvis tre og fire etasjer. Hovedatkomsten er via hagen, men det er også lagt inngangspartier til gatene på utsiden. Dette er både med hensikt å lette gangadkomst til boligene, men også for å bryte opp fasaden og åpne opp mot gaten. Leilighetene er en blanding av 2-, 3-, 4- og 5-roms leiligheter fra 49 til 146 kvm med gjennomarbeidede planløsninger. Parkeringskjelleren inneholder 18 parkeringsplasser og er tilrettelagt for lading av elbiler.

En eksisterende hjørnegård tegnet av arkitekt N.P. Nilsen i 1905, som tidligere har blitt brukt både som bolig og kontor, er møysommelig rehabilitert og inneholder tre nye moderne leiligheter på ca 90kvm hver.

Nybyggenes fasade ut mot gaten er en videreføring av den eksisterende hjørnegården. Fasaden er inndelt i to tydelige hovedvolum som har forskjellige høyder og farge. Disse vertikale skillene er med på å understreke den historiske oppdelingen i området. Byggenes skråtak bidrar til å knytte de sammen med den historiske bebyggelsen i området. Fasadene mot gaten er i tegl som hovedmateriale som har gode lydisolerende egenskaper i tillegg til at det tilfører gaten et fint og varig materiale. Fasadene har fått en rekke detaljer som nåtidens svar på ornamenteringen man ser på eldre bygårder - og den gamle hjørnegården. Fasadene mot gaten har to heishus som bryter tydelig mot hovedvolumene. Disse kommer som følge av dagens krav til tilgjengelighet og er gitt en enkel, men velproporsjonert form basert på deres funksjonalitet.

Byggene omkranser en vakker og frodig byhage. Hagen har i dette prosjektet vært en av grunnsteinene i utformingen, da det her lå en frodig hage fra før. Den gamle hagen har vært en stor inspirasjon, samtidig som den nye hagen har fått tydeligere funksjoner og er blitt tilgjengelig for flere. Detaljreguleringen la opp til å bevare deler av jordsmonnet, noe som viste seg umulig etter at man avdekket hvor forurenset grunnen var. All vegetasjon er ny og det er et dypt jordsmonn for at trær og busker skal kunne vokse seg til i størrelse. Hagen har et rikt bakgårdsmiljø, med bl.a. grillplass og pergola, der den eldre trehusbebyggelsen skaper et solgult bakteppe for det felles uterommet.

Fasaden mot hagen består av tre og glass, samt balkonger med transparente spilerekkverk i stål som myker opp og åpner leilighetene mot lyset fra sydvest. De karakteristiske vindusomrammingene i den østlige delen av hagen er utformet for å skjerme mot innsyn og for å gi bygget en tydelig karakter.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 2900 kvadratmeter Bruttoareal. Tomteareal 1440m2, BRA bolig 1834 m2

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Nedre Storgate 61, 3015 Drammen
Kommune: Drammen
Prosjektperiode: 2017 - 2018
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Pilares Eiendom
Arkitekt: Solli Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Solli Arkitekter AS
Interiørarkitekt: Paulsen og Nilsen
Rådgivere: Will Arentz AS (RIB) | EM teknikk AS (RIV) | EM teknikk AS (RIBfy) | Brannrådgivning Sør-Øst (RIBr) | By Akustikk (RIA) | RIG: Multiconsult
Hovedentreprenør: Consto Øst
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.