I 2013 ble utstillingen er utarbeidet av MMW arkitekter as og Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten. Foto: Nils Petter Dale

Anskaffelse av utstillingskonsulent - Oslo bys arkitekturpris

Tekst Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 12.03.2019
Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten inviterer til å delta i konkurranse om anskaffelse av utstillingskonsulent til å lage utstilling som viser frem kandidatene til Oslo bys arkitekturpris.

Utstillingen er utendørs ved Oslo Rådhus i perioden medio september til ultimo oktober og viderefører rekken av årlige utendørs arkitekturprisutstillinger fra 2013. Dette oppdraget gjelder 2019, men oppdragsgiver står fritt til å utløse opsjon for samme oppdrag i 2020, 2021 og 2022.

Utstillingen skal presentere utvalgte kandidater til Oslo bys arkitekturpris til byens befokning.

Leverandøren bør ha kompetanse innen utstillinger, arkitektur og formidling og bør ha erfaring fra sammenligbare oppdrag.

Frist for å levere tilbud er 25. mars 2019 kl 12:00.

Les hele utlysningen på Doffin