Nedre torg i Ski sentrum ser du i den røde sirkelen på bildet. Foto: Geodata, Ski kommune

Åpen arkitektkonkurranse for nedre torg i Ski sentrum kommer ila. januar 2019.

Tekst Pressemeld. Ski kommune / Katrine Hamre Sørlie,NAL Sist oppdatert 16.01.2019
Ski kommune vil i januar 2019 utlyse en åpen plan- og designkonkurranse for nedre torg i Ski sentrum. NAL bistår ski kommune gjennom hele konkurransen og er glad på vegne av faget at de har valgt å gå for en åpen arkitektkonkurranse som mange etterspør.

Kommunens arbeid med å utvikle nedre torg har pågått gjennom flere år. Innbyggerne i Ski fikk i fjor komme med sine ønsker for torget gjennom byutviklingsprosjektet Skiliv - torget for fremtiden. Innbyggernes ønsker er en del av grunnlaget for den kommende arkitektkonkurransen. Ski kommune er nå spente på fortsettelsen!

Nedre torg er plassert midt i Ski sentrum. Torget skal bli transformert fra parkeringsplass til torg, og skal i fremtiden invitere til både rekreasjon, lek og utfoldelse.

Akitektkonkurransen vil bli utlyst på de elektroniske anbudsløsningene Doffin og Mercell på nyåret.

Når arkitektkonkurransen blir utlyst, vil du finne informasjon om det på Ski kommunes hjemmeside kommunens nettside og her på arkitektur.no.

  flyfoto-ski-torgflyfoto-ski-torg