Verkstedet skal bli en levende arena hvor kommende generasjoner av håndverkere og spesialister innenfor tradisjonsbærende håndverk kan utvikle og spre kompetanse og kunnskap. Foto: Museene i Akershus

Åpen arkitektkonkurranse om nytt verkstedsbygg til Museene i Akershus

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 20.08.2020
Museene i Akershus (MiA) arrangerer nok en åpen arkitektkonkurranse, denne gangen om nytt verkstedbygg på Follo museum i Drøbak ved Oslofjorden.

Verkstedet som skal utformes skal bli en levende arena hvor kommende generasjoner av håndverkere og spesialister innenfor tradisjonsbærende håndverk kan utvikle og spre kompetanse og kunnskap. Lokaliseringen av Verkstedet gjør det også mulig å engasjere og øke kunnskap og interesse blant publikum. Verkstedet blir del av et levende museums- og håndverkstun ved Follo museum med høyt aktivitetsnivå, og regionalt og nasjonalt nedslagsfelt. Hovedaktørene i prosjektet er tre avdelinger i MiA: Follo museum, Akershus bygningsvernsenter og Tradisjonshåndverk.

Museene i Akershus (MiA) har lenge ønsket en større satsning på tradisjonshåndverk og bygningsvern, knyttet til Follo Museum i Drøbak. I 2017 finansierte Akershus fylkeskommune utarbeidelsen av en konseptstudie, og i 2019 ga Kulturdepartementet tilsagn til 16 millioner kroner til å realisere et nytt verksted. Senere i 2019 innstilte Viken fylkesting å bidra med ytterligere 8 millioner kroner. I løpet av våren 2020 har en flerfaglig arbeidsgruppe besluttet hva det nye verkstedet skal være for hvem. Sammen dyrker vi håndverkstradisjoner for fremtiden er en viktig visjon for det nye bygget.

Foreløpige milepælene i forbindelse med konkurransen

  • • Utlysning av konkurranse: medio august 2020
  • • Oppstartsmøte: ultimo august 2020
  • • Frist for å levere: medio november 2020
  • • Resultat offentliggjøres: Januar 2021

Se også informasjon MiAs prosjektside: https://mia.no/verkstedet

FolloVerkstedet blir del av et levende museums- og håndverkstun ved Follo museum. Sammen dyrker vi håndverkstradisjoner for fremtiden er en viktig visjon for det nye bygget.Foto: Museene i Akershus