Åpen plan- og designkonkurranse for «Sentrum brannstasjon» Oslo Bjørvika. Ill: GoogleMap.com

Åpen konkurranse om brannstasjon i Bjørvika offentliggjort

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 20.11.2019
Konkurransen om ny brannstasjon i Bjørvika, Oslo, er nå offentliggjort og alle konkurransedokumentene kan nå lastes ned fra konkurransens hjemmeside på KGV. Konkurransen har innlevering 27.1.2020 kl.09.00.

Det er Oslo kommune v/ Omsorgsbygg Oslo KF, som inviterer til åpen plan- og designkonkurranse for «Sentrum brannstasjon». Oppdraget er bestilt av Brann- og redningsetaten (BRE) som også skal være bruker av bygget. Bakgrunnen for konkurransen er at nåværende hovedbrannstasjon på Hammersborg skal fraflyttes grunnet oppstart av arbeider med nytt regjeringskvartal. Det er planmessig lagt til grunn at flyttingen skal skje senest innen utgangen av juni 2023, og at ny sentrum brannstasjon må være operativ fra dette tidspunktet. Tomten for Festningsallmenningen, hvor brannstasjonen skal ligge, er en forlengelse av Grev Wedels plass i Kvadraturen frem til vannet i Bjørvika. Den avgrenses av Myntgata mot nord og Vippetangen fergeterminal i sør.

Konkurransens milepæler er:

Planlagt uke 

Aktivitet

Uke 45

Kunngjøring av konkurransen i Doffin og Ted

9.12.2019

Frist for spørsmål

16.12.2019

Senest svar på spørsmål

27.1.2020 kl.09.00

Innlevering løsningsforslag

Uke 5 - uke 8

Evaluering av Juryen

Uke 9

Meddelelse om vinner og rangering

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er glad for at konkurranser som dette som omhandler viktige samfunnsnyttige hverdagsbygg også utlyses som åpne arkitektkonkurranser hvor hele det kreative arkitektmiljørt kan komme med ideer til hvoran brannstasjonen kan utformes.