Bilde fra konkurranseprogrammet viser området hvor «Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark» skal ligge, sør for Fetsund lenser – ved Glommas bredde.

Åpen konkurranse om Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark

Tekst Gisle Nataas, NAL Sist oppdatert 03.04.2020
Museene i Akershus inviterer til åpen plan- og designkonkurranse om «Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark». Det nye museet skal ligge litt sør for Fetsund lenser, ved Glommas bredde.

Kort om konkurranseoppgaven:

Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark vil bli Norges fremste destinasjon og kompetansesenter for kultur- og naturarv, som formidler historien om industri, tømmerfløting og våtmark.

Det nye museet vil være et nasjonalt fløtingsmuseum og et ledende senter for forskning, dokumentasjon, forvaltning og formidling av kunnskap om den lokale, regionale, nasjonale og internasjonale fløtingshistorien og den immaterielle historien knyttet til dette. Målet med Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark er å øke bevisstheten rundt hvor verdifulle våtmarker er, både som leveområde for planter og dyr, og som viktig naturressurs for mennesker. Kulturlandskap er en del av vår naturarv og må vernes om. Konkurransedokumentene kan lastes ned fra konkurransens hovedside (KGV).

Det nye museet skal ligge ved Nord-Europas største innlandsdelta, ved Glommas bredder litt sør for Fetsund lenser. Tomta ligger nær elven, er relativt flat, og har en strandlinje mot Glomma på cirka 400 meter. Et vegetasjonsbelte i grensen mot syd skjermer naturlig mot boligbebyggelsen lengre syd.

Konkurransen har innleveringsfrist 26.06.2020 kl 12.00.
Juryen har til disposisjon et samlet beløp på NOK 1.500 000,-


Linker til konkurransekunngjøringen:

Fremdriftsplan
Milepælene i forbindelse med denne konkurransen er beskrevet under. Vær oppmerksom på at Museene i Akershus forbeholder seg retten til å endre både milepæler og datoer.

  • Utlysning av konkurranse:                                 17.03.2020
  • Oppstartsmøte: 
    Oppdragsgiver kommer tilbake med dato når korona-situasjonen er mer avklart. Konkurransetomten kan også sees på egenhånd.
  • Frist for spørsmål:                                               05.06.2020. Endret til 01.06.2020 kl 12.00
  • Frist for svar:                                                      12.06.2020. Endret til 05.06.2020
  • Frist for å levere:                                                 26.06.2020 kl 12.00
  • Resultat offentliggjøres:                                       Siste del av oktober

Norske arkitekters landsforbund er glad for at konkurranser som dette utlyses som åpne arkitektkonkurranser hvor hele det kreative arkitektmiljøet kan komme med ideer til hvordan museet kan utformes.

Bilde og kartutsnittet under er fra konkurranseprogrammet viser konkurransetomten til Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark. 

Skjermbilde_05

Tomt_Skråfoto_Luftfoto

 Kart_Oversikt region_utsnitt