Illustrasjon fra konkurranseprogrammet om Nytt Kunstmuseum i Kristiansand (Kristiansand kommune)

Åpen konkurranse om Nytt Kunstmuseum i Kristiansand

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 16.03.2016
NAL mottok 4. februar en særs hyggelig melding fra Kristiansand kommune. Sørlandets Kunstmuseum og Kanalbyen besluttet å utlyse en stor og spennende åpen arkitektkonkurranse om Nye Kristiansand Kunstmuseum.

Målsettingen er å skape et kunstmuseum med høy arkitektonisk kvalitet som skal bli av internasjonal betydning. Og ikke nok med det: det nye museet skal huses i den gamle kornsiloen fra 1934, tegnet av Arne Korsmo og Sverre Aasland. Det nye museet vil derfor ligge flott til langs byens kaifront med Kilden, byens teater- og konserthus som nærmeste nabo. Kilden, tegnet av ALA arkitekter fra Helsinki, er også resultat av en stor internasjonal arkitektkonkurranse utlyst i 2004.

Arkitektkonkurransen  vil være en konkurranse i to faser hvor fase 1 vil være åpen og fase 2 vil være begrenset til de fire-seks beste fra fase 1. Fase 1 vil være avgjort før sommerferien og fase 2 før julen 2016.

Kristiansand kommune, Sørlandets Kunstmuseum og Kanalbyen sier de ser frem til mange internasjonale, spennende ideer til hvordan den gamle kornsiloen kan transformeres til et moderne og fremtidsrettet kunstmuseum. Et samspill mellom den ærverdige siloen og det nye museet vil være viktig i konkurransen.

Siloen for Christianssands Møller er et unikt eksempel på moderne industriarkitektur i Norge og fikk i 1939 utmerkelsen Diplom fra A. C. Houens fond, som regnes som en av Norges fremste utmerkelser innen arkitektur og byggeskikk. Prisen gis til et byggverk, et «fremragende, selvstendig og arkitektonisk gjennomført arbeid», og fungerer som arkitektenes egen anerkjennelse av høydepunktene i standens produksjon.

Bakgrunnen for konkurransen er at Nicolai Tangen nylig ga sin private kunstsamling til Kristiansand. Nicolai Tangen har gjennom en årrekke samlet kunst fra 1900-tallet. Samlingen som omfatter 1100 verk, er vurdert til å være den største, bredeste, dypeste og viktigste samlingen i privat eie av norsk kunst fra tidsperioden 1930 – 1970.

Ideen om å bruke den bevaringsverdige siloen på Odderøya som utgangspunkt for et samlet nytt kunstmuseum for både Tangen-samlingen og Sørlandets Kunstmuseum (SKMU), ble lansert av byens politiske ledelse høsten 2015. Tanken er å samle både SKMU, Tangen-samlingen, Kulturskolen og et senter for ung teaterkunst i samme område.

NAL har bistått Kristiansand kommune i forbredelsene av konkurransen, og vil bistå i gjennomføringen. Konkurransen vil bli kunngjort 15. februar 2016, og innleveringsfrist for fase 1 er fastsatt til 12. mai 2016 kl. 15.00. NAL er bedt om å oppnevne to jurymedlemmer. Disse er pr. i dag ikke valgt ut.

 

Skjermbilde 2016-02-05 kl. 13.55.47

Kornsiloens beliggenhet. Illustrasjon fra konkurranseprogrammet om Nytt Kunstmuseum i Kristiansand (Kristiansand kommune)

Skjermbilde 2016-02-05 kl. 13.25.41

Bilde viser kornsiloens første byggetrinn fra 1935. Illustrasjon fra konkurranseprogrammet om Nytt Kunstmuseum i Kristiansand (Kristiansand kommune)