Bilde fra konkurranseprogrammet. Lund+Slaatto Arkitekters (ved Kjell Lund) «Hamardomen» fra 1998. Foto: ANNO

Åpen konkurranse om nytt museumsbygg på Domkirkeodden

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 19.04.2021
Anno inviterer til en åpen arkitektkonkurranse for et moderne museumsbygg som skal stå sammen med to verdensberømte og fredede bygningsikoner, arkitekt Sverre Fehns «Storhamarlåven» fra 1973 og Lund+Slaatto Arkitekter (ved Kjell Lund) «Hamardomen» fra 1998.

Et nytt museumsbygg skal bidra til å forsterke og videreutvikle Domkirkeoddens historiske, faglige og arkitekturmessige uttrykk. Nybygget skal gi besøkende et førsteinntrykk som museets hovedinngang og bidra til å forsterke den formidlingen vi ønsker å tilby som del av et helårsåpent museum.

Bakgrunn for konkurransen
Arkitekt Sverre Fehns Storhamarlåven stod ferdig i 1973 og utstillingene i 1980. Etter datidens krav var Storhamarlåven en moderne og fremtidsrettet museumsbygning. Årene som fulgte og nå 40-50 år senere, fyller ikke Storhamarlåven lenger museets krav til utstillingslokaler eller til funksjoner og fasiliteter for ansatte og publikum fullt ut. Anno trenger derfor å supplere med et nytt, moderne og fremtidsrettet museumsbygg som skal romme utstillings- og publikumsfunksjoner, en restaurant, kontorer og arbeidsplasser for museets ansatte.

Domkirkeodden har i tillegg til dagens innendørstilbud sommerstid, også verdifulle og historiske utendørstilbud. Et unikt kulturhistorisk middelalderlandskap med middelalderruiner og urtehage samt 60 antikvariske bygninger fra Hedmarken.

Mange besøker Domkirkeodden i dag nettopp på grunn av våre to bygninger som tilhører verdensarkitekturen og museets unike og historiske kulturlandskap beliggende langs Mjøsa. Denne invitasjonen har forhåpninger om at deltakerne setter seg høye mål om arkitektonisk uttrykk som del av områdets og museets historiske og fremtidige attraktivitet og formidling.

BildeKonkurranseprogram_03_Skjermbilde

Bilde over konkurranseområde. Museet Domkirkeodden ligger i Hamar kommune, ved Mjøsa, nær Hamar sentrum. Museumsområdet ligger på tidligere Storhamar gård, som har gitt navn til denne delen av Hamar. Foto: Anno

Kunngjøring
Konkurransens hovedside er i KGV: https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/298728/0/0?returnUrl=&b=KGVLIGHT

Konkurranseprogram og vedlegg er tilgjengelig etter at man har meldt sin interesse på konkurransens hovedside. Her ligger alle konkurransens dokumenter, alle oppdateringer blir publisert gjennom denne portalen og det er bare gjennom konkurransens hovedside konkurranseutkastene kan leveres inn innen fristen. Derfor er det viktig alle melder sin interesse via lenken over.
Se også konkurranseutlysningen på Doffin.no, KGV, TED.europa.eu og Arkitektur.no

Jury
Juryen er satt sammen for å sikre riktigst mulig vurdering av de innleverte forslagene. Den består både av eksterne og interne medlemmer med bred faglig kompetanse.

 • Juryleder Jørn Holme, sorenskriver for Vestfold tingrett (tidligere riksantikvar)
 • Jurymedlem Inga Borud, politisk rådgiver Hamar kommune
 • Jurymedlem Sven Inge Sunde, adm.dir. Anno museum
 • Jurymedlem Magne Rugsveen, avd.dir. Anno Domkirkeodden
 • Jurymedlem Niels Marius Askim, oppnevnt arkitekt MNAL fra Norske arkitekters landsforbund (NAL)
 • Jurymedlem Lisbeth Funck, oppnevnt arkitekt MNAL fra Norske arkitekters landsforbund (NAL)
 • Jurymedlem Inge Dahlman, oppnevnt arkitekt MNLA fra Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

Rollen som juryens sekretær vil ivaretas av Norske arkitekters landsforbund (NAL) ved Gisle Nataas.

Fremdriftsplan
Milepælene i forbindelse med denne konkurransen er beskrevet under. Vær oppmerksom på at Anno museum as forbeholder seg retten til å endre både milepæler og datoer.

 • Utlysning av konkurranse: 30.03.2021
 • Frist for spørsmål: 21.05.2021 kl.12.00
 • Frist for svar: 25.05.2021
 • Frist for å levere løsningsforslag: 25.06.2021 kl. 12.00

Resultat offentliggjøres: oktober 2021. Det tas forbehold om forsinkelser i juryeringen.

BildeKonkurranseprogram_01_Skjermbilde

Bilde: Storhamarlåven fra 1973 sees på som Fehns største verk og har inspirert generasjoner etter det ble ferdigstilt. Foto: Arkitektur N

BildeKonkurranseprogram_02_Skjermbilde

Bilde: Lund+Slaatto Arkitekters (ved Kjell Lund) «Hamardomen» fra 1998. Foto: Anno