Sykkelhotellene kommer!

Åpen konkurranse om sykkelhoteller i Oslo og Bærum

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 23.02.2017
FutureBuilt, i samarbeid med Oslo kommune og Bærum kommune, inviterer til åpen plan- og designkonkurranse for konsept for sykkelhoteller i Oslo kommune og Bærum kommune.
KONKURRANSENS HJEMMESIDE. Dette er konkurransens hjemmeside!
Det er deltakernes ansvar å holde seg løpende oppdatert mens konkurransen pågår. Innsendte spørsmål og svar vil bli publisert på konkurransens hjemmeside. Eventuelle endringer, supplerende informasjon eller vedlegg vil bli publisert her på konkurransens hjemmeside. Samtidig vil alle som har meldt sin interesse via Doffin-utlysningen få en varsel ved eventuelle endringer.

Sykkelhotellene kommer!

Fra konkurranseprogrammet:
Alle sykkelturer starter og slutter med en parkert sykkel. Kollektiv og sykkel er gode fremkomstmidler i byen, og gjerne i kombinasjon. Derfor er det viktig med trygge parkeringshus for sykler ved tog og T-banestasjoner, ikke minst i de ytre bydelene. På den måten kan flere reise miljøvennlig og effektivt, også over lengre strekninger.Konkurransen søker etter et designkonsept for sykkelhoteller i tilknytning til kollektivknutepunkt i Oslo og Bærum. Konseptet skal invitere til enkel og trygg sykkelparkering av høy kvalitet, beskyttet mot vær, hærverk og tyveri, så vel som en behagelig opplevelse for syklisten selv. Gjennom god arkitektonisk utforming skal hotellene inspirere til økt bruk av sykkelen som fremkomstmiddel. Designkonseptet skal være tilpasningsdyktig ovenfor forskjellige by-, stasjons- og tomtesituasjoner. Hotellene skal både kunne oppføres som frittstående konstruksjoner og integreres i eksisterende bygg og anlegg. I det innleverte materialet skal designkonseptet tegnes ut på tre tomter, To av tomtene ligger ved henholdsvis Ryen T-banestasjon og Grorud T-banestasjon i Oslo samt Kolsås T-banestasjon i Bærum.

Konkurransedokumenter:

Konkurransens tidsplan:

  • Konkurransen utlyses: 14.02.2017
  • Lanseringsseminar (frokostmøte) og påfølgende befaring 15.02.2017 (for program og påmelding, se www.futurebuilt.no)
  • Frist for å stille spørsmål: 01.03.2017
  • Befaring til tomtene i sykkelkonkurrasen, detaljer se under: 07.03.2017
  • Innleveringsfrist: 07.04.2017 klokken 12.00
  • Premieutdeling: 08.06.2017 (under FutureBuilt2017-konferansen)

Det legges opp til en ekstra befaring til tomtene i sykkelhotellkonkurransen, tirsdag 7. mars etter lunsj.
 
Program:
Oppmøte Grorud T-banestasjon kl. 12.30
Oppmøte Ryen T-banestasjon kl. 13.30
Oppmøte Kolsås T-banestasjon kl. 15.00
Befaringen er lagt opp slik at det er mulig å benytte T-banen for å reise mellom stasjonene.

 Skjermbilde 2017-02-14 kl. 16.54.09