Verkstedet skal bli en levende arena hvor kommende generasjoner av håndverkere og spesialister innenfor tradisjonsbærende håndverk kan utvikle og spre kompetanse og kunnskap. Foto: Museene i Akershus

Åpen konkurranse om verkstedbygg til Follo Museum/Museene i Akershus

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 26.08.2020
Museene i Akershus inviterer til åpen plan- og designkonkurranse om et verkstedbygg. Det nye verkstedbygget skal ligge på Follo museum på Seiersten sør for Oslo.

Kort om Follo museum:
Follo museum er regionmuseum for Follo-kommunene. Museet er en del av museumssammenslutningen MiA - Museene i Akershus. Follo museum har tre avdelinger. Follo museum på Seiersten er et friluftsmuseum med flere eldre bygninger fra folloregionen. Friluftsmuseet ligger i et attraktivt rekreasjonsområde med Seiersten skanse (en del av forsvarsanlegget Oscarsborg festning), Ullerudtjernet og Drøbak golfklubb. På Seiersten ligger også Follo museums utstillingsbygg med kafé, museumsbutikk, administrasjon og magasiner. Utstillingene viser folloregionens kulturhistorie, og museet har omfangsrike gjenstandssamlinger og arkiver. 

Kort om konkurranseoppgaven:
Verkstedet skal bli en levende arena hvor kommende generasjoner av håndverkere og spesialister innenfor tradisjonsbærende håndverk kan utvikle og spre kompetanse og kunnskap. Bygget skal kunne formidle verkstedsvirksomheten til publikum og samtidig være en god og funksjonell arbeidsplass som legger til rette for høy trivsel. Verkstedet representerer en større satsning på tradisjonshåndverk og bygningsvern, knyttet til Follo museum.

Det er ønske om å bruke bygget til flere formål på ulike tidspunkt for å redusere areal og bidra til økt samhandling mellom de ulike virksomhetene. Fleksible løsninger for verksted og undervisningsområder, kan tilpasses ulike behov for de ulike håndverksfagene.

Publikumsarealer bør kunne brukes fleksibelt etter størrelse på arrangementer og møter. I tillegg til utforming av nytt verkstedsbygg, skal konkurransedeltakerne foreslå utforming av områdene rundt bygningen, herunder et tydelig inngangsparti for Follo museum, der verkstedet underordner seg, samt løsninger for et utendørs formidlings- og arbeidstun. Relasjonen mellom ute/inne er viktig.

  • Verkstedet skal være en regional publikumsdestinasjon på Follo museum med attraktive aktiviteter og kulturopplevelser for «folk på tur»
  • Verkstedet skal bidra til økt rekruttering til tradisjonsfagene og være en multifunksjonell flerbruksarena og faglig møteplass hvor håndverkere, elever, lærlinger, kunnskapsformidlere og huseiere bygger kompetanse og nettverk
  • Bygget skal være kostnadseffektivt og bærekraftig, med utendørs formidlings- og arbeidstun
  • Verkstedet skal være en testarena for forskningsprosjekter og et sted som inspirerer og utdanner til bærekraftige løsninger for fremtiden

Konkurransen har innleveringsfrist: 13.11.2020, kl.  12:00
Juryen har til disposisjon et samlet beløp på NOK 1.500 000,-

Linker til konkurransekunngjøringen

Konkurransens hovedside: https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-330116
Konkurranseprogram og vedlegg er tilgjengelig etter at man har meldt sin interesse på konkurransens hovedside. Her ligger alle konkurransens dokumenter, alle oppdateringer blir publisert gjennom denne portalen og det er bare gjennom konkurransens hovedside konkurranseutkastene kan leveres inn innen fristen. Derfor er det viktig alle melder sin interesse via lenken over.

Se også konkurranseutlysningen på Doffin.no og TED.europa.eu og Arkitektur.no

Fremdriftsplan
Milepælene i forbindelse med denne konkurransen er beskrevet under. Vær oppmerksom på at Museene i Akershus forbeholder seg retten til å endre både milepæler og datoer.

  • Utlysning av konkurranse: 17.08.2020
  • Tomtebefaring: Grunnet de stadig usikre forholdene rundt Covid-19 situasjonen ber vi interesserte arkitekter om å befare konkurransetomten på egen hånd. Området er åpent og offentlig tilgjengelig hver dag og hele døgnet. Oppdragsgiver har lagt ut en mappe i konkurranseunderlaget med bilder av tomten og område som er ment å vise tomten så godt som mulig.
  • Frist for spørsmål: 23.10.2020 kl 12.00
  • Frist for svar: 30.10.2020
  • Frist for å levere: 13.11.2020 kl 12.00
  • Resultat offentliggjøres: Januar 2021

Norske arkitekters landsforbund er glad for at konkurranser som dette utlyses som åpne arkitektkonkurranser hvor hele det kreative arkitektmiljøet kan komme med ideer til hvordan museet kan utformes.

FolloVerkstedet blir del av et levende museums- og håndverkstun ved Follo museum. Sammen dyrker vi håndverkstradisjoner for fremtiden er en viktig visjon for det nye bygget.Foto: Museene i Akershus

Forsidebilde2_Skjermbilde