Æresmedlemmer

  Sist oppdatert 30.09.2019
NALs Representantskap utnevner æresmedlemmer av NAL etter innstilling fra NALs styre. Siden 1911 er følgende medlemmer utnevnt:

2019: Anne Grete Hestnes
Begrunnelse:
For sitt pionerarbeid og forskning på energikonservering og solenergi i bygninger, og for å løfte arkitektrollen innen forskning, energi- og miljøspørsmål.

2019: Rose Marie Steinsvik
Begrunnelse:
For sitt vedvarende engasjement i faget på vegne av barn og unge, og sin eksperimentelle tilnærming til klima- og miljøspørsmål i arkitekturen.

2019: Ellen Marie Schjelderup de Vibe
Begrunnelse:
For å befeste planlegging og urbanisme som en sentral del av arkitektfaget, og for sin rolle i utviklingen av Oslos urbane potensial som hovedstad og fjordby.

2016: Kari Nissen Brodtkorb
Begrunnelse:
For fremragende innsats i utviklingen av norsk boligarkitektur, og for gjennom sitt virke å være et forbilde for en ny generasjon arkitekter

2011: Kjetil Trædal Thorsen
Begrunnelse:
For gjennom arkitektkontoret Snøhetta å ha skapt enestående arkitektur både nasjonalt og internasjonalt, og for stor innsats i å spre interesse og forståelse for faget.

2006: Nils Henrik Eggen
Begrunnelse:
For livslang og fremragende faglig innsats, med en robust og lavmælt arkitektur som er gjennomført med vilje og kraft, og har gitt varige verdier rundt folks liv og virke.

2001: Svein Hatløy
(Død 2015) Begrunnelse:
For hans store innsats for sivilarkitektutdanningen i Norge, som drivkraften ved opprettelse og som mangeårig leder av Bergen Arkitektskole.

1995: Kirsten Sand
(Død 1996) Begrunnelse:
For hennes betydningsfulle engasjement innen boligsaken og store innsats under gjenreisningen i Nord-Norge.

1994: Peter Andreas Munch (PAM) Mellbye
(Død 2005) Begrunnelse:
For markert innsats for norsk arkitektur og forbilledlig virke i og for forbundet, og uegennyttig innsats som arkitekturfagets talsmann i andre miljøer og i dagspressen.

1994: Kjell Lund
(Død 2013) Begrunnelse:
For enestående innsats for norsk arkitektur og fremragende utøvelse av faget i stor bredde, og for stor innsats til forbundets beste.

1994: Nils Slaatto
(Død 2001) Begrunnelse:
For enestående innsats for norsk arkitektur og fremragende utøvelse av faget i stor bredde, og for stor innsats til forbundets beste.

1992: Dag Rognlien
(Død 1999) Begrunnelse:
For initiativrik og byggende innsats og 25 års markant virke som redaktør av Arkitektnytt

1988: Einar Vaardal-Lunde
(Død 2003) Begrunnelse:
For uttrettelig og enestående virke for landets arkitektstand.

1986: Sverre Fehn
(Død 2009) Begrunnelse:
For hans store fortjenester for norsk arkitektur og hans viktige pedagogiske innsats.

1986: Christian Norberg-Schulz
(Død 2000) Begrunnelse:
For fremragende innsats for norsk og internasjonal arkitektur gjennom mange år.

1986: Helene Støren Kobbe
(Død 1988) Begrunnelse:
For et uttrettelig virke i arkitektenes organisasjoner og for å ha satt et eksempel for kvinners innsats i faget.

1981: Odd Brochmann
(Død 1992) Begrunnelse:
For enestående innsats i å utbre forståelse og interesse for arkitektur og byggeskikk

1980: Frode Rinnan
(Død 1997)Begrunnelse:
For et uttrettelig og markant virke for den norske arkitektstand.

1978: Erling Gjone
(Død 1990) Begrunnelse:
For et utrettelig og enestående virke for norsk arkitektur gjennom mange år.

1977: Josef Jervell Grimelund
(Død 1983) Begrunnelse:
For et utrettelig og enestående virke for forbundet gjennom mange år.

1961: Alvar Aalto
(Død 1976)

1919: Lars Solberg
(Død 1921)

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post