Årets foredragsholdere

  Sist oppdatert 23.11.2016
På årets arkitekturdag "Sykt lykkelig! Om arkitektur og folkehelse" 24. november møter du en rekke anerkjente foredragsholdere som skal snakke om hvordan god arkitektur kan forebygge psykisk og fysisk sykdom, og hvordan vi kan skape samfunn som er helsebringende for alle.

aarets_foredragsholdere
 

Aslaug Tveit - foto LEVA-urbandesignAslaug Tveit

Aslaug Tveit har utdannelse som urban designer fra universitetet i Stavanger og Aalborg universitet. Hun driver selskapet Léva Urban Design, og har tidligere jobbet i Norconsult. Gjennom Léva Urban Design er Tveit daglig leder i grunneierselskapet Urban Sjøfront i Stavanger som står bak en omfattende byutvikling i Stavanger det siste tiåret. Tvedt er opptatt av en sterk og god forståelse av det sosiale miljøet, i arbeidet med å omdanne østre bydel i Stavanger fra å være byens bakgård, til å bli en produktiv og positivt identitetsskapende del av sentrum. Les mer

________________________________________________

Suzanne Lennard - foto privatSuzanne Lennard

Suzanne Crowhurst Lennard er utdannet arkitekt fra Bristol University med doktorgrad i arkitektur fra The University of California, Berkeley i 1974. I 1985 startet hun organisasjonen Making Cities Livable. Siden 2010 har hun også engasjert seg Child-Friendly Communities Alliance. Gjennom studier av en rekke europeiske byer har hun  jobbet med strategier som skal bidra til å gjøre byene bedre å leve i.  Hun har bak seg en betydelig forskningsinnsats som omhandler sosiale, kulturelle og psykologiske sider ved arkitektur, urban design og byutvikling. Hun skal vise hvordan våre bygde omgivelser påvirker sosiale forhold, helse og livskvalitet. Les mer


________________________________________________

 

Helle Juul - foto Juul Frost arkitekterHelle Juul

Helle Juul er utdannet arkitekt ved Arkitektskolen Aarhus. I 1994 tok hun doktorgraden ved Det kongelige danske kunstakademi med temaet arkitektoniske skift i tid og rom. Hun er en av grunnleggerne av arkitektfirmaet Juul Frost og har bak seg mer enn 20 år som arkitekt i byutviklingsprosjekter, offentlige rom, utdanningsbygg, næringsbygg og boliger. Hun har vært med på å utvikle en dialogbasert arbeidsmetode innen arkitektur, og er spesielt interessert i hvordan arkitekturen kan være med å fremme sosialt, kulturelt og økonomisk potensiale i samfunnet vårt. Hun har også en sammensatt og spennende arbeidspraksis innen undervisning og formidling. Les mer

________________________________________________

                                                                                Joseph Halligan
Joseph

Joseph Halligan er en del av Assemble, et prisvinnende fellesskap av omlag 20 unge designere, kunstnere og arkitekter i London. Assemble mener at bred involvering gir et rikere resultat, og at fellesskapet  har en spesiell interesse for problematiske og krevende uterom. De problematiserer mangelen på forbindelse mellom brukere og dem som bygger de urbane rommene, og de jobber derfor med ulike former for samspill og brukermedvirkning. Helst vil de at også brukerne selv skal delta i byggingen av bygde omgivelser. Les mer

________________________________________________

Bernt_Sverre_Mehammer_01_copyBernt Sverre Mehammer

Bernt Sverre Mehammer har engasjert seg i spørsmålet om hva som skaper attraktive byer. Som samfunnsøkonom er han opptatt av sammenhengen mellom byutvikling, transportløsninger og verdiskaping. Mehammer er tilknyttet COWI Byutvikling, og har bakgrunn blant annet som statssekretær i Finansdepartementet. Les mer

 

 

 

________________________________________________

www.oivindlarsen.noØivind Larsen

Øivind Larsen arbeider som professor emeritus i medisinsk historie ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Han har arbeidet spesielt med helse i tid og rom, og har vært hovedredaktør og medforfatter i de tre siste utgavene av læreboka i samfunnsmedisin for legestudenter og leger. Utviklingen av sammenhengen mellom boforhold og helse er et av hans interesseområder, og han ga ut boka Boligmiljø og samfunnsmedisin – noen problemstillinger i 2000. Les mer 

 

 ________________________________________________

Siri BakkenSiri Bakken

Siri Bakken er utdannet arkitekt fra NTNU (NTH) i 1990 og har praktisert i over 25 år i København, Berlin og Oslo, hovedsakelig med større byutviklings- og byggeprosjekter gjennom alle faser. Hun var i mange år partner i Narud Stokke Wiig as og er en av grunnleggerne og partner i det nyetablerte OSLO WORKS as. Parallelt arbeider hun som professor ved Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU, der fagområdene er knyttet til profesjonskunnskap og til arkitektur/helse. Hun har spesiell interesse for hvordan vi som arkitekter kan tilrettelegge for helsefremmende bygg og omgivelser gjennom å knytte utdanning, forskning og praksis bedre sammen. 
Les mer

________________________________________________

freear alabama powerAndrew Freear

Andrew Freear kommer fra Yorkshire i England og er Wiatt professor ved Auburn University Rural Studio i Alabama. Denne arkitektskolen ligger i et av USAs fattigste områder. Skolen har en praksis der studentene bygger virkelige prosjekter i lokalmiljøet. Ved hjelp av dialog og nært samarbeid med enkeltpersoner og samfunn, bygger studentene på denne skolen bolighus og samfunnsanlegg for den fattigste delen av befolkningen. På denne måten går utdanningen ut av den teoretiske sfæren og viser studentene hvordan arkitektur kan forandre folks liv. Les mer


________________________________________________

Linda_Granlund_5%c2%a9%20RebeccaRavneberg_652px
Linda Granlund

Linda Granlund er divisjonsdirektør i Folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet med hovedansvar for Helsedirektoratets folkehelsearbeid. Hun har doktorgrad i ernæring fra Universitetet i Oslo, og har bakgrunn som forsker. Tidligere jobbet hun som direktør for helse og ernæring i Mills DA, og ledet flere store utviklingsprosjekter. Hun har også lang erfaring fra frivillig sektor. Les mer

________________________________________________

Jakob Linhave 1© RebeccaRavneberg_jalJakob Linhave

Jakob Linhave er avdelingsdirektør i Avdeling for miljø og helse i Helsedirektoratet. Jakob Linhave leder Avdeling for miljø og helse i Helsedirektoratet og har master i samfunnssikkerhet og beredskap. Hans overordnede mål er å fremme trygge og helsefremmende nærmiljøer. Avdelingen jobber for å få til nærmiljøer som fremmer fysisk aktivitet, er frie for skadelig støy og luftforurensning, er trygge, inkluderende og har gode sosiale møteplasser.
Les mer

________________________________________________

camilla bildeCamilla Moneta

Camilla Moneta tiltrådte nylig som NALs nye fagsjef. Hun kom fra en stilling som seniorarkitekt og prosjektleder i Snøhetta. Camilla er utdannet arkitekt fra Oxford Brookes University. Hun har også Master of Management fra BI. Camilla er opptatt av hvordan vi som arkitekter bygger samfunnet, og hvordan vi kan skape varige verdier for våre omgivelser. Les mer

 

 

                                                      
                                                      

 

 ________________________________________

                                                           Gunnar Ridderström

Gunnar

Gunnar Ridderström er utdannet arkitekt fra AHO i 1991. Han har videreutdanning i samfunnsplanlegging, miljøfag og plan- og bygningsrett og har avlagt doktorgrad ved NMBU/
Inst. for landskapsplanlegging: Helse og fysisk planlegging i Norge 1814 - 2008. Han er for tiden 1. amanuenis ved Inst. for landskapsplanlegging og medeier i Citiplan AS. Les mer