ARKIFOTO - Bildedatabase

  Sist oppdatert 13.12.2012
ARKIFOTO er en bildedatabase over norsk arkitektur fotografert av Jiri Havran. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design har nå ansvaret.

SØK I ARKIFOTO

Basen er laget i samarbeid mellom  det tidligere Arkitekturmuseet, Norske Arkitekters Landsforbund, Husbanken og Jiri Havran. Kommunal- og regionaldepartementet har støttet opprettelsen av basen. Basen blir dessverre ikke oppdatert.

Bruk av fotoene i lavoppløselig versjon er tillatt til privat og studieformål. Til kommersielle formål må høyoppløselige versjoner bestilles. All digital lagring av bilder uten opphavsretteierens tillatelse betraktes som ulovlig.

Bilder og informasjon om norsk arkitektur
Skal du lage en prosjektoppgave om norsk funksjonalisme eller planlegger du en studiereise i Norge? Søk i ARKIFOTO og få informasjon og foto om viktige bygninger.

ARKIFOTO er en bildedatabase for norsk arkitektur, og inneholder nærmere 160 bygninger med opp til 4 foto av hver, til sammen ca 600 bilder. Fotografiene viser eksteriører samt mange interiører og detaljer. I tillegg presenteres informasjon om bygningene, bl.a. arkitekt, stilepoke, materialbruk, byggeår og adresse, samt litteraturhenvisninger på både norsk og engelsk.

ARKIFOTO presenterer hovedsakelig det 20. århundrets arkitektur, men den inkluderer også eldre bygninger. Flere av bygningene som vises er tildelt Houens Fonds Diplom, den høyeste utmerkelse innen norsk arkitektur. I tillegg inneholder basen enestående eksempler på norske boliger samt eldre folkearkitektur slik den kan oppleves i bl.a. Gudbrandsdalen. Unike offisielle bygninger i vår arkitekturhistorie som Slottet eller Oscarshall er også presentert. Bygningene i ARKIFOTO viser en viktig del av våre fysiske omgivelser og det 20. århundrets kulturarv. Mange fotografier illustrerer også forholdet mellom bygningen og det landskapet den er omgitt av.

Målsettingen med basen er å skape interesse for og øke kunnskapen om norsk arkitektur både nasjonalt og internasjonalt.

Fotograf
Alle fotografiene i ARKIFOTO er tatt av Jiri Havran, profesjonell arkitekturfotograf. Han har bakgrunn i kunstnerisk fotografi, og bildene hans er av høyeste kvalitet. Jiri Havrans arkiv er at av landets største innen genren - det inneholder over 20 000 fotografier av arkitektur og kulturminner.

Bestilling
De lavoppløselige bildene i ARKIFOTO kan brukes fritt, for eksempel til elevoppgaver, prosjektarbeid i skolen og studieturkompendier, eller til andre enkle trykksaker for personlig bruk. Høyoppløselige bilder til kommersiell bruk bestilles fra Arkitekturmuseet via basen mot et vederlag. Ønsker du flere foto av bygningene som vises i basen, kontakt Arkitekturmuseet.

Ansvarlige
ARKIFOTO er et samarbeidsprosjekt mellom fotograf Jiri Havran, det tidligere Arkitekturmuseet, Norske Arkitekters Landsforbund og Husbanken. Prosjektleder var arkitekt Marius Nygaard. Kommunal- og regionaldepartementet støttet prosjektet økonomisk i innledningsfasen.

Basen er en videreutvikling av Polydoc Web, utført av IOD-system ved Gudny Høgset i samarbeid med Arkitekturmuseet ved Torill Mobech-Hanssen. Engelsk oversettelse er utført av Ingerid Helsing Almaas.