Foto av Stein Halvorsen: Jonas A. Sommarset.

Arkitekt MNAL Stein Halvorsen æresmedlem av det amerikanske arkitektforbundet

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 10.02.2017
Æresbevisningen "Honorary Fellows" gis av The American Institue of Architects (AIA) til internasjonale kolleger for betydelig bidrag til arkitektur og samfunn. Medaljen overrekkes under en sermoni i Orlando 28. april.

— Det var med stor ærbødighet jeg mottok meldingen om æresmedlemskap i AIA – American Institute of Architects. Foruten at det selvfølgelig er hyggelig å bli satt pris på av en organisasjon med så stor faglig tyngde som AIA, håper og tror jeg at vårt kontor – Stein Halvorsen Arkitekter AS – kan dra nytte av medlemskapet ved prekvalifikasjoner til enkelte konkurranser. Kanskje kan vi ha en større mulighet for prosjektsamarbeid i USA, fremtiden vil vise. Jeg vil samtidig benytte anledningen til å sende en stor takk til alle som har bidratt med strålende referanser, som igjen har åpnet for dette æresmedlemskapet, tusen takk!, sier Stein Halvorsen til NAL. 

— En svært gledelig nyhet! Jeg sender mine gratulasjoner til Stein Halvorsen for denne internasjonale anerkjennelsen av hans arbeid. En slik utmerkelse er ikke kun en stor ære, men også et viktig bidrag til å eksponere norske arkitekter og norsk arkitektur i utlandet, sier president i NAL, Alexandria Algard.

Det er kun noen få norske arkitekter som tidligere har blitt tildelt denne hedersbevisningen. Reiulf Ramstad ble æresmedlem i 2016, Kristin Jarmund i 2011, Sverre Fehn i 1989, og Kjell Lund og Nils Slaatto i 1996.

Les mer årets tildeling på nettsiden til AIA

Stein Halvorsen er en av landets ledende arkitekter og står bak en rekke bygg i Norge. Han er kanskje mest kjent som arkitekt bak Sametinget i Karaskjok og ble nummer to i konkurransen om å bygge Operaen i Bjørvika. Med en rekke prisbelønnete prosjekter er han et forbilde for både unge og etablerte arkitektkolleger. Stein Halvorsen er utdannet ved Oslo ingeniørhøyskole og Arkitekthøgskolen i Oslo. Han har drevet egen praksis siden 1996. Han har arbeidet med en rekke forskjellige typer prosjekter: boliger (bl.a. to større prosjekter i Drammen og Stavanger), byplanoppgaver og offentlige bygg, bl.a. flere tinghus. Han har vært en av pionerene innen økologisk tenkning ved byggeprosjekter og satsing på massivtrebygg. Av hans og hans arkitektkontors mange store produksjoner kan nevnes Sametingsbygningen i Karasjok, sammen med Christian Sundby (2000, Statens byggeskikkpris 2001), Norges ambassadørbolig i Berlin (2000), Sal Haaken ved Henie Onstad Kunstsenter (2003), Tana tinghus, Tana bru (2004), Eidsvoll tinghus (2004), Follo tinghus, Ski sentrum (2005/06) og Psykiatrisk klinikk, Bardu (2006). Bergen hovedbrannstasjon (2005-2007),

Les mer om Stein Halvorsen arkitekter AS

Se også NRK TV - Arkitektens hjem - episode 6 - med Stein Halvorsen. 

sametingetluftfoto

Sametingsbygningen sto ferdig i 2000 og har blitt tildelt flere priser på grunn av sin særegne utforming. Foto: Jan Helmer Olsen.

Hovedbrannstasjonen_Bergen

Hovedbrannstasjonen i Bergen. Foto: Aqvis/Creative Commons. Kilde: Wikipedia.