Arkitektbransjens forslag til nytt ansvarsrettssystem

  Sist oppdatert 23.09.2020
I et digitalt medlemsmøte presenterte vi NALs og arkitektbransjens innspill til ny ansvarsrettsordning. Forslaget skal legges fram for kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup 16. september.

Dette var det tredje i rekken av digitale medlemsmøter siden Norske arkitekters landsforbund lanserte tilbudet før sommeren. NAL-medlemmer kan logge seg inn på Min side og se opptaket av møtet.

Hensikten med dette møtet var å informere medlemmene våre om høringssvaret vi har gitt på Byggkvalitetsutvalgets rapport Forsvarlig byggkvalitet.

- Problemstillingene som tas opp der har stor betydning for arkitekters ansvar, betydning og rolle i samfunnet – i byggesaker og prosjektering, sa NAL-president Gisle Løkken i starten av møtet.

- Vi har gitt innspill til et nytt ansvarsrettsystem der arkitektene gis et mer formelt ansvar, direkte knyttet til deres unike utdanningskompetanse. Forslaget skal legges fram for statsråden 16. september. Vi mener at problemstillingene er så viktig at NAL må være direkte involvert i dette arbeidet videre, sa Løkken.

Arkitekt og NAL-rådgiver Kai Reaver har sittet i referansegruppen til Byggkvalitetsutvalget, og han presenterte innholdet i rapporten og utvalgets anbefalinger.

Tidligere byplansjef Ellen de Vibe har vært rådgiver for NAL i arbeidet med høringsuttalelsen og hun gikk gjennom innholdet i denne. Hun lot disse seks punktene oppsummere arkitektbransjens hovedforslag:

  1. Sikre helhetlig arkitekturprosjektering og ansvar for arkitektonisk kvalitet ved kompetansekrav for kontekst og konsept.
  2. Sikre særlige kompetansekrav til ansvarlige foretak for utvidede samfunnskritiske områder.
  3. Oppdatere dagens kvalifikasjonssystem ved å differensiere utdanningsnivåer for ulike tiltak og fagområder.
  4. Differensierte kompetansekrav for dagens tiltaksklasse 2 (eller drøfte nytt system).
  5. Opprettholde et offentlig tilsyns- og kontrollsystem framfor ensidig å satse på provare ordninger.
  6. Omforme og forbedre offentlige registerordning fremfor private sertifiseringsregistre.

Se opptaket av det digitale medlemsmøtet.

Les høringsuttalelsen.