Historisk sett har arkitekter tatt ansvaret for alle former for fysisk planlegging og samfunnsbygging, men i dag er det få arkitekter igjen i norske kommuner. Planlegging har langt på vei blitt overtatt av andre profesjoner – og i tillegg har det kommet egne planleggerutdanninger, skriver Gisle Løkken i forbindelse med KMDs kampanje for utdanne flere planleggere.Foto: planutdanning.no

Arkitekter som planleggere

  Sist oppdatert 31.03.2021
Arkitekter trengs for å bygge samfunnet – ikke bare i begrepets mest bokstavelige betydning, som bygg og fysiske objekter, men i hele spekteret av fysiske, sosiale og miljømessige utfordringer vi må håndtere i fremtiden.

For å motivere flere til å bli planleggere har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) lansert en rekrutteringskampanje for sikre at det utdannes nok kvalifiserte kandidater til å fylle stillingene som finnes i kommuner og fylkeskommuner.*

Historisk sett har arkitekter tatt ansvaret for alle former for fysisk planlegging og samfunnsbygging, men i dag er det få arkitekter igjen i norske kommuner. Planlegging har langt på vei blitt overtatt av andre profesjoner – og i tillegg har det kommet egne planleggerutdanninger. Dette er et tap for arkitektene, men først og fremst for samfunnet som går glipp av den kompetansen arkitekter har til å kunne forstå samvirket mellom estetikk, funksjon, kultur, miljø og samfunn.*

NAL jobber for å snu denne utviklingen og ønsker mer oppmerksomhet mot bredden i arkitektfaget. Når UNESCO beskriver hva som er viktig for å løse FNs bærekraftsmål**, treffer arkitektutdanningen godt på kompetansemål som; evnen til integrert problemløsning, samarbeid, normativ kompetanse, kritisk tenkning, strategisk tenkning og helhetsforståelse.

Våre arkitektskoler har startet arbeidet med å få flere arkitektstudenter til å forstå hvor viktig planlegging er, men det er langt igjen før vi igjen har arkitekter i de viktigste posisjoner i kommunene.

Det er symptomatisk at i første lansering av rekrutteringskampanjen var arkitektutdanningen utelatt. NAL ser det som et varsku til hele bransjen om å forstå og praktisere arkitekturfaget i hele sin bredde, i mye større grad enn det som har blitt vanlig de seneste årene. Målet er å gjenerobre viktige samfunnsdefinerende posisjoner, og utvikle arkitekturfaget til å kunne møte kompleksiteten av utfordringer vi nå har, både lokalt og globalt.

Gisle Løkken,
president Norske arkitekters landsforbund

*Fra KMD og KS rekrutteringskampanje

**Education for Sustainable Development Goals, Learning Objectives. UNESCO, Education 2030 (2017)