Sandes (Bilde er fra no.wikipedia.org)

Arkitektkonkurranse i Sandnes likevel!

Tekst Per Rygh Sist oppdatert 02.05.2014
Bystyret i Sandnes vedtok tirsdag 29. april å avholde begrenset arkitektkonkurranse (Plan- og designkonkurranse) om byens nye rådhus.

Vedtaket kom etter at Formannskapet tidligere i måneden vedtok å ikke gjennomføre arkitektkonkurranse, men benytte totalentreprise med løsningsforslag som konkurranseform, til tross for klare anbefalinger fra Rådmannen om å velge arkitektkonkurranse. Dette vedtaket medførte mange kritiske presseoppslag og stort engasjement. Ikke minst fikk NALs konkurranseleder et stort oppslag der han karakteriserte beslutningen som uklok og uvanlig.     

Resultatet av arkitektkonkurransen skal danne grunnlaget for en senere totalentreprisekonkurranse om oppføring av bygget. I henhold til vedtatt fremdriftsplan, tenkes resultatet av  arkitektkonkurransen å skulle foreligge allerede medio september 2014.  Det innebærer at en prekvalifisering må kunngjøres nærmest umiddelbart.  

Selv om fremdriftsplanen etter vår mening synes noe urealistisk, har NAL allerede tilbudt Sandnes kommune om å bistå i konkurransens planlegging og gjennomføring.