Arkitektkonkurranse om «Petersontomten» i Sarpsborg. Oversiktsbilde av konkurranseområdet. Foto: Google maps.

Arkitektkonkurranse om Petersontomten i Sarpsborg lansert

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 04.03.2020
Mandag 2. mars gikk startskuddet for ny arkitektkonkurranse om utvikling av sentrumsnære Petersontomten i Sarpsborg. Målet er å transformere området fra industri til en levende bydel med boliger og næring. Konkurransen gjennomføres som en begrenset arkitektkonkurranse hvor fire team skal velges ut.

Kort om konkurransen:
VPK Peterson besluttet i 2018 å flytte bølgepapp-/emballasjefabrikken i Sarpsborg til Svinesunds-parken ved Halden. Hovedgrunnen var at tomten var for liten og behov for investering i nye maskiner, samt transportløsning, med tungtrafikk inn mot sentrum av byen var krevende og uønsket.

VPK Peterson er opptatt av sitt ettermæle. 100 år med industrihistorie og mange arbeidsplasser flyttes nå ut av byen, men potensialet i tomten og mulighetene til å skape nye arbeidsplasser og boliger ønsker de være en del av.

Målet er å transformere området fra industri til en levende bydel med boliger og næring.

Eiendommen ligger sentralt i Sarpsborg, like nord for sentrum. Beliggenheten gjør området attraktivt for utvikling til bolig, næring og allmennyttige formål.

Prekvalifiseringen
Her er lenke til konkurransens prekvalifiseringsdokumenter og konkurranseunderlag: Petersontomten i Sarpsborg - Invitasjon til prekvalifisering

Det skal velges ut fire team til konkurransen, hvor alle honoreres likt med kr 300.000,-

Frister og tidsplan:

  • Søknad om prekvalifisering må være oppdragsgiver i hende innen 20.mars. 2020 kl 12.
  • Utfall av prekvalifiseringen vil meddeles søkerne fredag 27. april.
  • Det blir oppstartsmøte i Sarpsborg 03. april Egen invitasjon med program sendes de utvalgte etter prekvalifisering.
  • Innlevering av konkurranseforslag: 12.juni 2020 kl 12.00

Det kåres en vinner som får oppdrag med regulering av tomten, samt mulighet for utvikling og prosjektering av minst et boligprosjekt/ byggetrinn.

Spørsmål angående prekvalifiseringen kan rettes til Jan Arne Kristiansen: jan.arne.kristiansen@betongbygg.no Frist for spørsmål er: fredag 13.03.20 kl 15.00.

Bilde: Oversiktskart av konkurranseområdet. Foto: Google maps.

BildeKart_Konkurranseprogram Idékonkurranse om utvikling av Petersontomten