Arkitektkonkurransen om Ibsenbiblioteket i Skien

Arkitektkonkurransen om Ibsenbiblioteket er lansert

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 12.06.2019
Tirsdag 21. mai gikk startskuddet for arkitektkonkurransen for Ibsenbiblioteket i Skien. Skien kommune skal gjennomføre en arkitektkonkurranse for Ibsenbiblioteket på to lokaliseringsalternativer; Meierikvartalet og Kulturkvartalet. Konkurransene gjennomføres som to begrensede plan- og designkonkurranser.

«Skien skulde du ha set noget mere av og hørt noe mere av også» 
Henrik Ibsen 29. juli 1885

Prekvalifiseringen
Som søker til plan- og designkonkurransen kan du velge å delta i prekvalifiseringen på begge, eller en av lokaliseringsalternativene. Det skal velges ut 3 søkerteam på hvert lokaliseringsalternativ; 3 på Kulturkvartalet og 3 på Meierikvartalet. Det er utarbeidet konkurranseprogram som er tilpasset hvert lokaliseringsalternativ. Konkurransene vil bli gjennomført med bistand fra Norske arkitekters landsforbund, og med konsekvent overholdelse av anonymitetsprinsippet og faglig kompetent juryering. Det utbetales et honorar til de 3 + 3, deltagerteamene i begge de begrensede plan- og designkonkurransene på 400 000,- + mva. Skien kommune har til intensjon å engasjere vinneren av den begrensede plan- og designkonkurransen på det lokaliseringsalternativet bystyret beslutter skal realiseres. Vinneren på det lokaliseringsalternativet som ikke skal realiseres får ikke oppdrag videre, men får en tilleggspremie på kr. 200 000,- Hvilket alternativ som besluttes realisert, blir først avklart i 2020.

Skien kommune vil gi søkerteamene anledning til å bli valgt ut til å delta i begge plan- og designkonkurransen, siden bare et av lokaliserings alternativene skal realiseres, da det er to forskjellige tomtesituasjoner som skal belyses like inngående. Skien kommune vil basere utvelgelsen av søkerteamene i de to plan- og designkonkurransene på prinsippet «Dynamisk utvelgelse». Dette innebærer at man ønsker å finne frem til utvalgte søkerteam med ulike faglige ståsted, referanser og bakgrunn, da dette antas å ville gi en bredest mulig belysning av konkurranseoppgavene og tomtenes/situasjonens potensialer. Interesserte arkitekter inviteres til å sende inn en mest mulig presis og kortfattet søknad om deltakelse, spisset i forhold til den aktuelle oppgave. I prekvalifiseringen velges det ut 3 søkerteam til Kulturkvartalet og 3 søkerteam til Meierikvartalet. Juryen kårer en vinner i hver plan- og designkonkurranse. Bystyret i Skien kommune vedtar lokalisering av prosjektet.

Eventuelle spørsmål skal rettes til kontaktpersonen via konkurransegjennomføringsverktøyet Tendsign. Oppdragsgivers kontaktperson er: Stine Meum Kruse, e-post: stinemeum.kruse@skien.kommune.no

Søknadsfrist for prekvalifiseringen er: 20. juni kl. 12.00

Tomt: Kulturkvartalet
Kulturkvartalet ligger på Lundetoppen, høyt plassert i den vestre delen av sentrum. Lundeparken med sine store trær er en kvalitet for området. Viktige kultur- og utdanningsinstitusjoner som Ibsenhuset, Skien kulturskole og Lunde barneskole ligger tett på. Dette er et kulturtyngdepunkt i sentrum. Det er tre virksomheter som skal integreres i det nye bygget: biblioteket, kommunens servicesenter og et nytt formidlingssenter for Henrik Ibsen. Dette er dermed ikke en samlokalisering, men en integrering av tjenester og funksjoner. Slik skapes det nye tjenester, og eksisterende tjenester forbedres.

Skjermbilde_kultur

Tomt: Meierikvartalet
Meierikvartalet ligger langs hovedaksen i den gamle murbyen, inntil gågatesystemet. Den sentrale beliggenheten gjør området svært lett tilgjengelig. Det ligger tett på folkestrømmen gjennom sentrum og byens samlingssted, Handelstorget. Kvalitetene ligger i den opprinnelige kvartalsstrukturen med sine gårdsrom og mange intakte opprinnelige bygninger. De er en ressurs for å skape aktivitet i samspill med ny bebyggelse. Kvartalet har fire indre gårdsrom i tillegg til den ubebygde delen mot Prinsessegata. Henrik Ibsensgate er byen gågate. Handelstorget er et av de mest besøkte områdene i sentrum og et viktig byrom å knytte Ibsenbiblioteket til. De fleste av eiendommene i kvartalet inngår i konkurranseområdet. For noen eiendommer er det mest aktuelt å ta med kun førsteetasjen eller bakgården, eller lage en passasje gjennom bygget.

Skjermbilde_Meieri

Fremdriftsplan for prekvalifiseringen:

  • Plan- og designkonkurransen utlyses 21.05.2019
  • Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget 07.06.2019
  • Frist for å levere søknad 20. juni kl. 12.00
  • Søknadsåpning 20. juni kl. 13.00
  • Valg av konkurransedeltakere 3 + 3 søkerteam 05.07.2019

Viktige datoer for plan og designkonkurransen:

  • Oppstartsbefaring vil bli avholdt 06.08.2019
  • Innlevering 31.10.2019
  • Juryering fra 01.11.2019 til 31.12.2019