.

Arkitektlunsj med engasjement

  Sist oppdatert 13.05.2019
Denne våren har MAF dratt i gang konseptet «Arkitektlunsj». Den første arkitektlunsjen var 3. april med 17 deltakere, den andre var 8. mai hvor 5 deltok.

– Selv om vi var få denne gangen, var det stort engasjement og det var veldig inspirerende. I tillegg til arkitekter, var det også en interiørarkitekt og en ingeniør, og både fra både privat og offentlig, sier MAF-leder Gitte Langlo.

Begge gangene har praten rundt bordet gått livlig. Blant temaene som ble diskutert denne gangen var arbeid med tettstedsutvikling og sentrumsplan for Ørskog kommune. Her skjer det spennende arbeid kunne Runa Klock som er prosjektleder for planen, og planlegger Cecilie Solli fortelle. 

Tanken er at MAF’ere i Ålesund og omegn kan møtes uformelt en gang i måneden. Alle andre medlemmer av MAF, NAL, NIL eller NLA er også hjertelig velkomne.

Møtestedet er «Green Garden» i Hotell 1904, Løvenvoldgata 8. Hotell 1904 driftes av nå arkitektene Andre Klevberg og Åse Stenvaag (Invit Arkitektkontor).

MAF-leder Gitte Langlo vil – så sant det lar seg gjøre – prøve å stille hver gang, så har du noe på hjertet du mener MAF kan gjøre noe med, så er det bare å komme for en diskusjon.

Ellers er dette helt uformelt, der den som kommer først finner bord, og alle ordner selv med å kjøpe seg lunsj eller bare en kaffekopp. Formålet er at vi kan møtes og bli bedre kjent og kunne ha faglige diskusjoner på en mer uformell arena. Dette en perfekt anledning til å diskutere arkitektur, byutvikling, rammebetingelsene i yrket vårt eller andre saker vi brenner for.

De to neste arkitektlunsjene er onsdag 5. juni og onsdag 3. juli, sett av datoene allerede nå!

Si gjerne at du kommer på Facebook:

Facebook arrangement 5. juni
Facebook arrangement 3. juli