Arkitektur N

  Sist oppdatert 17.10.2017
Arkitektur N er Norges fremste arkitekturfaglige tidsskrift og et presentasjonsorgan for norske arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter.

Tidsskriftet har vært utgitt under navnet Byggekunst siden 1919 og skiftet navn til Arkitektur N i 2007. Tidsskriftet har som ambisjon å fungere som arkitektfagets vindu mot omverden, som et registreringssted for arkitektonisk interessante byggverk og prosjekter, som et forum for arkitektfaglig utvikling og være en ressurs for det offentlige ordskiftet om arkitektur. Redaktørplakaten ligger til grunn for den redaksjonelle virksomheten.

Siste utgave:


omslag-ark-n-nr-6-2017-v2Nye Oslo Lufthavn - T2, Gardermoen
Flyplasser stiller en rekke motstridende krav til arkitektene som skal utforme dem. Arkitektur N nr. 6 presenterer utvidelsen av Oslo lufthavn Gardermoen, som blant annet skal gi en effektiv flyt av passasjerer og bagasje, håndtere strenge krav til sikkerhet og legge til rette for kommersielle funksjoner. 

Nye Charlottenlund
Grøntdraget på toppen av Tromsøya har lenge vært et viktig utfartssted for Tromsø. Steinsvik Arkitektkontor AS, Lo:Le landskap og plan AS har utformet parkprosjektet “Nye Charlottenlund”, som inngår i en større satsing på dette området.

Fordypningsrom Fleinvær
På en forblåst øy utenfor Bodø har Rintala Eggertsson Arkitekter og TYIN tegnestue laget arbeidsrom som skal bidra til ro og kreativitet. Konseptet er små bygningsvolumer og enkel, men bevisst fundamentering.

Oslo skatehall
Et grasrotmiljø har jobbet iherdig gjennom mange år for å få etablert et innendørs skateanlegg og samlingssted i Oslo. Nå er Oslo skatehall, tegnet av Dark Arkitekter, ferdigstilt.  

Innholdsfortegnelsen finner du her.

Forsiden: Nye Oslo Lufthavn, Gardermoen

Tegning: Nordic - Office of Architecture assistert av NSW

Trykk her for å bestille den siste utgaven av Arkitektur N. 

For det øvrige innholdet av Arkitektur N, se vår hjemmeside www.arkitektur-n.no.
Følg også med på vår engelskspråklige nettside www.architecturenorway.no.
Arkitektur N finner du også på Facebook Arkitektur N/Facebook og Twitter @ArkitekturN  


Abonnér på Arkitektur N

Arkitektur N kommer ut med 8 nummer i året og har et opplag på ca. 6700 i året. Tidsskriftet utgis av Norske arkitekters landsforbund. Alle arkitekturinteresserte kan abonnere på Arkitektur N.

Abonnementspriser Arkitektur N - 8 nummer i året: 
1 år Norge, kr 1080
1 år Europa/verden, kr 1235
Løssalg: kr. 149,-

Bestill abonnement på papirutgaven her.

Ønsker du å annonsere?

Du kan annonsere i papirutgaven av Arkitektur N. 
Les mer om dine annonseringsmuligheter 

 

Tidsskriftssamarbeidet

NAL har en samarbeidsavtale med NLA, Norske landskapsarkitekters forening, og NIL, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres forening om redaksjonelt samarbeid med NALs tidsskrifter.

NLA og NIL benytter i henhold til disse avtalene Arkitektur N og Arkitektnytt som faglige tidsskrifter for sine medlemmer. Samarbeidet innebærer obligatorisk abonnement for NLAs og NILs medlemmer, og sikrer at deres faglige interessefelt dekkes av tidsskriftet.

kontakt

 • Åsne Maria Gundersen
  Vikarierende redaktør
  Tlf: 465 03 437 
  E-post

  Gaute Brochmann
  Redaktør 
  Tlf: 92497413
  E-post

  Solveig Nygaard Langvad
  Redaksjonsmedarbeider
  Tlf: 934 86 295
  E-post

  Janne Solvang
  AD - Grafisk design
  Tlf: 407 24 795 
  E-post

  Katrine Hamre Sørlie
  Transaksjonsredaktør - Web
  Tlf: 976 14 352
  E-post

  Utgiver: 
  Norske arkitekters landsforbund
  Josefines gate 34, 0351 Oslo
  Telefon: 23 33 25 00

  Annonser:
  annonser@arkitektur.no

  Bankgiro: 
  1607 44 09141
   

  Info_in_English3