Arkitektur N nr 03/2014

  Sist oppdatert 09.02.2016
Tilbake til 1814. Restaureringen av Eidsvollsbygningen har vært et av de mest omfattende restaureringsprosjektene i nyere norsk historie. Ved hjelp av blant annet blymaling og håndsøm har bygg og interiør blitt gjenskapt så nøyaktig som mulig, slik det så ut i mai 1814. For 4B arkitekter og resten av prosjekteringsgruppen har veien dit likevel ikke vært fri for overraskelser eller kontroverser.

Et moderne riksportrForsideArkN-3-14ett
Kunstneren Trond Hugo Haugen har laget en oppdatert versjon av Oscar Wergelands portrett av riksforsamlingen i 1814. Haugens nye foto gir et representativt bilde av dagens norske befolkning.

Åpne rom for psykisk helse
I Kronstad distriktpsykiatriske senter i Bergen har Origo Arkitektgruppe og Smedsvig landskapsarkitekter skapt åpne rom, takhager og torg for å gi positive opplevelser til både pasienter og publikum i en tett bysituasjon.

Nytt kommunesenter på Nesodden
Det nye kommunesenteret Tangenten samler flere funksjoner under samme tak, og legger til rette for sambruk og overraskende møter. Ratio arkitekter har samarbeidet tett med interiørarkitektene hos Beate Ellingsen AS.

En kollektiv fritidsbolig
Aarhønehytta, NTNU-studentenes nye hytte på Selbu, har sengeplass til 30 og er utformet som en variant av bokollektivet; en motvekt til dagens ofte svært luksuriøse fritidsboliger.

3D-printingens forbannelse
De siste årene har mange arkitekter og designere latt seg begeistre av 3D-printingens fantastiske muligheter. Men den nye teknologien kan komme til å gjøre mer skade enn gavn, hvis vi ikke klarer å forholde oss til materialitet i et dynamisk miljøperspektiv, skriver forskeren Rachel Armstrong.

For det øvrige innholdet av Arkitektur N se www.arkitektur-n.no.

Følg også med på vår engelskspråklige nettside www.architecturenorway.no

 

Innholdsfortegnelse for Arkitektur N nr. 3 2014.

Side         Innhold                                                                      Forfatter/arkitekt                                           
 10   Leder / Det tilfeldige rommet   Ingerid Helsing Almaas  
 12   Nye prosjekter      
 16   Tilbake til 1814  

Av Åsne Maria Gundersen

 
  --  

Restaurering av Eidsvollsbygningen

  4B Arkitekter AS  
 38   Samtaler i det demokratiske rom   Av Einar Bjarki Malmquist  
 42   Et riksportrett        Kunstprosjekt av Trond Hugo Haugen  
 50   Grønne tak og vegger   Av Arne Smedsvig  
 54   Kronstad distriktspsykiatriske senter, Bergen      Origo Arkitektgruppe AS, Smedsvig Landskaps­arkitekter AS  
 70   Tangenten – Nesodden         kommunesenter          Ratio Arkitekter AS, Beate Ellingsen AS,        Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS  
 80   Aarhønehytta, Selbu          Ida Ve, Olav Fåsetbu Kildal, Mads Nermo  
 88   Fra skjermen til søppeldynga?         Av Rachel Armstrong  

 

BESTILL DETTE NUMMERET

 

 

 

 

kontakt

 • Gaute Brochmann
  Redaktør
  Tlf: 92497413
  E-post

  Åsne Maria Gundersen
  Redaksjonsmedarbeider
  Tlf: 465 03 437 
  E-post

  Solveig Nygaard Langvad
  Redaksjonsmedarbeider
  Tlf: 934 86 295
  E-post

  Janne Solvang
  AD - Grafisk design
  Tlf: 407 24 795 
  E-post

  Katrine Hamre Sørlie
  Transaksjonsredaktør/web
  Tlf: 976 14 352
  E-post

  Utgiver: 
  Norske arkitekters landsforbund
  Josefines gate 34, 0351 Oslo
  Telefon: 23 33 25 00

  Annonser:
  annonser@arkitektur.no

  Bankgiro: 
  1607 44 09141
   

  Info_in_English3