Arkitektur N nr. 06/2016

  Sist oppdatert 02.11.2016
En kontorarbeidsplass er tilsynelatende en enkel ting: et bord og en stol. Men kontorbygg er også rammer for et komplekst og skiftende arbeidsliv. Arkitektur N nr. 6 ser blant annet nærmere på dagens kontorbygg og fremtidens arbeidsplassarkitektur.

forside-ArkN-6-16Arbeidsplassen
Åpne kontorløsninger har fått mye negativ omtale i media, men er det faktisk tilfelle at cellekontorer er bedre arbeidsplass-arkitektur? Mari Skogland og Oddvar Skjæveland har forsket på kontoransattes opplevelse av ulike kontorløsninger. Journalist Marianne Alfsen har undersøkt om vi i det hele tatt vil trenge kontorbygg i fremtidens fragmenterte arbeidsliv. Arkitektur N nr. 6 presenterer også flere kontorprosjekter, fra Jonsvollskvartalet i Bergen til Deloitte-huset i Oslo.

 

Feriehus på Sildegarnsholmen
På en liten holme ved Sunnmørekysten har Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL tegnet et feriehus som skal kunne takle en orkan. Byggeplassen var så liten at huset måtte settes sammen på naboøya og taues ut med båt.

Billigere boliger
Mange førstegangsetablerere sliter med å komme seg inn i dagens boligmarked. Er det mulig å bygge rimelige boliger for denne gruppen? Og hvilke kvaliteter kan man klare å tilby? Lie Øyen arkitekter har tatt utfordringen med boligprosjektet på Sønderhagen i Stange kommune.

Helsefarlige tepper?
Bruken av teppegulv øker, blant annet for å dempe støy i store, åpne lokaler. Men hvilke konsekvenser har det egentlig for innemiljøet? En gruppe helse- og byggforskere har gjennomgått det som finnes av dokumentert kunnskap om teppegulv, inneklima og helse.
Last ned artikkelen her.

 

Følg også med på vår engelskspråklige nettside www.architecturenorway.no

 

Side         Innhold                                                                      Forfatter/arkitekt                                           
 12   Leder / Steder å arbeide
  Ingerid Helsing Almaas    
 14   Nye prosjekter        
 18  

Sønderhagen, Stange

  Lie Øyen arkitekter AS    
 28  

Feriehus på Sildegarnsholmen, Herøy

  Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS    
 38  

Smestad gjenbruksstasjon, Oslo

  Longva Arkitekter AS    
 44   Arbeidsplassen        
 46   Jonsvollskvartalet, Bergen   Arkitektgruppen Cubus AS og Brandsberg-Dahl Arkitekter AS, IARK AS    
 56   Munkedamsveien 62, Oslo   LPO Arkitekter AS    
 64   Cellekontor, kontorlandskap eller free seating: hva er best?   Mari Skogland og Oddvar Skjæveland    
 72   Deloitte-huset, Oslo   IARK AS, Snøhetta AS    
 76   Lundin Norway AS, Lysaker

  IARK AS    
 82   Trenger vi kontoret i "det nye arbeidslivet"?   Marianne Alfsen    
 96   Teppegulv, inneklima og helse   Jan Vilhelm Bakke, Rune Becher, Steinar
Nilsen og Johan Øvrevik
   
 100   Dagens energiglass dugger og fryser – hva er løsningen?   Einar Bjarki Malmquist og Arnkell J. Petersen    
 102   Bokomtaler, doktorgrader, nyheter, produktnytt        

 

 

kontakt

 • Gaute Brochmann
  Redaktør
  Tlf: 92497413
  E-post

  Åsne Maria Gundersen
  Redaksjonsmedarbeider
  Tlf: 465 03 437 
  E-post

  Solveig Nygaard Langvad
  Redaksjonsmedarbeider
  Tlf: 934 86 295
  E-post

  Janne Solvang
  AD - Grafisk design
  Tlf: 407 24 795 
  E-post

  Katrine Hamre Sørlie
  Transaksjonsredaktør/web
  Tlf: 976 14 352
  E-post

  Utgiver: 
  Norske arkitekters landsforbund
  Josefines gate 34, 0351 Oslo
  Telefon: 23 33 25 00

  Annonser:
  annonser@arkitektur.no

  Bankgiro: 
  1607 44 09141
   

  Info_in_English3