Arkitektur N nr. 07-08/2016

  Sist oppdatert 17.10.2017
Treet har dype røtter i norsk kultur. Hvordan utvikles dagens trearkitektur? Hva prøver vi å få til, og hvor gode er vi på tre i Norge i dag? Arkitektur N gløtter på døra til et stort og evig aktuelt tema, med artikler og byggpresentasjoner.

arkitekturN_2016.pdfSkogen
Økt bruk av tre som byggemateriale er et av svarene på klimautfordringen, og det er liten tvil om at potensialet for å øke bruken av tre fra norske skoger er betydelig. Hvor står norsk skogbruk i dag? Hva gjøres, hva kunne gjøres, og hva er arkitektenes muligheter for å påvirke utviklingen i riktig retning? Pasi Aalto har vært i den globale skogen.

Gjennombrudd for massivtre
Hvor langt er vi kommet i bruken av konstruksjonssystemer i massivtre i Norge? Marius Nygaard trekker linjene fra 1990-tallet fram til i dag. På AHO arbeider forskere og masterstudenter sammen i prosjektet ”Wood Be Better” for å utvikle arkitektonisk relevante løsninger og bruksområder for tre i urbane bygg.

Studenttårn av massivtre
Moholt 50|50 i Trondheim skal bli en ny bydel for studenter. De Y-formede boligtårnene åpner nye muligheter for massivtrebygg.

Moderne laft
Tre som byggemateriale dominerer norsk arkitekturhistorie. Men hvor enkelt er det å utvikle disse tradisjonene videre? Arkitekt Bodil Reinhardsen arbeider med å videreutvikle de arkitektoniske mulighetene i gamle laftetradisjoner, men det har ikke vært lett å drive frem innovasjon i tre.

Følg også med på vår engelskspråklige nettside www.architecturenorway.no

 

Side         Innhold                                                                      Forfatter/arkitekt                                           
 12   Leder / Håndverkets risiko
  Ingerid Helsing Almaas    
 14   Nyheter        
 18  

Skogen

  Pasi Aalto    
 26  

Enebolig Holtet, Oslo

  Atelier Oslo    
 32  

Sognefjellshytta

  Jensen & Skodvin Arkitekter AS    
 40   Ulsmåg skole, Bergen   Ola Roald AS Arkitektur    
 48   Enebolig Lillehammer   Jensen & Skodvin Arkitekter AS    
 54   Moholt 50|50       MDH Arkitekter SA og Arne Henriksen Arkitekter AS    
 62   Et gjennombrudd for massivtre   Ona Flindall, Catherine Sunter og Marius Nygaard    
 72   Little Norway   Galleri ROM    
 76   Lafterom   Bodil Reinhardsen    
 82   Et levende materiale – bruk av tre i fasader og uterom   Lone Ross Gobakken, Andreas Treu, Katrin Zimmer    
 88   Hverdagsobjekter med skulpturell appell   Andreas Bergsaker    
 94   Knarvik kirke, Knarvik   Reiulf Ramstad Arkitekter AS    
 102   Kirken på fjellet – omtale av Knarvik kirke   Einar Dahle    
 106   Eksperimentelle strukturer   Petter Bergerud    
 109   Gull og grønne arkitekter    Dag Ulrik Pettersen    
 112   Tre nye byrom i Bergen   Ingvild Nesse    
 122   Sommeren med Italiesin   Synniva Jakhelln    
 130   Bokomtaler, doktorgrader, nyheter, produktnytt        
 134   Årsregister        

 

 

kontakt

 • Gaute Brochmann
  Redaktør
  Tlf: 92497413
  E-post

  Åsne Maria Gundersen
  Redaksjonsmedarbeider
  Tlf: 465 03 437 
  E-post

  Solveig Nygaard Langvad
  Redaksjonsmedarbeider
  Tlf: 934 86 295
  E-post

  Janne Solvang
  AD - Grafisk design
  Tlf: 407 24 795 
  E-post

  Katrine Hamre Sørlie
  Transaksjonsredaktør/web
  Tlf: 976 14 352
  E-post

  Utgiver: 
  Norske arkitekters landsforbund
  Josefines gate 34, 0351 Oslo
  Telefon: 23 33 25 00

  Annonser:
  annonser@arkitektur.no

  Bankgiro: 
  1607 44 09141
   

  Info_in_English3